NOVO OVRŠNO PRAVO I PREDSTEČAJNI POSTUPAK

 

U Zborniku radova “ NOVO OVRŠNO PRAVO I PREDSTEČAJNI POSTUPAK” prikazane su novine koje donose novi propisi ovršnog prava: novi Ovršni zakon i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 112/12), na snazi od 15. listopada 2012. (proširenje osnova za izvansudsku ovrhu, mjere za suzbijanje zlouporaba i zaštite ovršenika u sustavu izvansudske ovrhe, nadležnost sudova i javnih bilježnika, i dr.)
i
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12), na snazi od 1. listopada 2012., kojim se utvrđuju novi rokovi izvršenja i posljedice neizvršenja novčanih obveza, položaj vjerovnika i radnika te radnje koje poduzetnik (uprava i nadzorni odbor) mora poduzeti u slučaju nelikvidnosti ili prezaduženosti.

Novo ovršno pravo i predstečajni postupak

svibanj 2012.
Broj stranica: 321

Cijena: 84,00 kn / 11,15 EUR

IZ SADRŽAJA:

Damir Kontrec, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH
NOVI OVRŠNI ZAKON - PREGLED NOVINA

Rankica Benc, dipl. iur., javni bilježnik iz Varaždina
JAVNI BILJEŽNICI U POSTUPKU OVRHE

Vinka Ilak, dipl. iur., samostalna savjetnica u Financijskoj agenciji
PROVEDBA OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA U FINA-i

Anđa Redžić, dipl. iur., načelnica Odjela za naplatu u Službi za ovršni postupak, Porezna uprava - Središnji ured, Ministarstvo financija RH
ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI

Damir Barišić, dipl. iur., odvjetnik iz Koprivnice
POLOŽAJ VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI

Zbornik radova sadrži:

- autorske radove
- novi Ovršni zakon (Nar. nov., br. 112/12)
- urednički pročišćeni tekst Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 91/10 i 112/12)
- Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12)
- podzakonske propise (novi pravilnici).