NOVINE I AKTUALNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA -

OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA U 2012.

 

Zbornik radova "NOVINE I AKTUALNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA - OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA U 2012." sadrži autorske radove u kojima se obrađuje niz tema posvećenih institutima radnoga prava kako onih koji svojom aktualnošću, ali i određenim nejasnoćama u primjeni, izazivaju pozornost praktičara tako i onih koji su u posljednje vrijeme obuhvaćeni izmjenama Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09, 61/11), Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 57/11) te Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 139/10, 125/11, 150/11, 154/11-Uredba, 12/12).

Novine i aktualna pitanja iz radnih odnosa - ostvarivanje i zaštita prava u 2012.

ožujak 2012.
Broj stranica: 260

Cijena: 84,00 kn / 11,15 EUR

IZ SADRŽAJA:

Ilija Tadić, dipl. iur.
IZBOR RADNIČKOG VIJEĆA (dvojbe i problemi u primjeni)

Irena Cvitanović, dipl. iur.
ODMORI I DOPUSTI - PRAVNA REGULATIVA I MIŠLJENJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA RAD

Darko Milković, dipl. iur.
OSTVARIVANJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA U POSTUPKU PRED SUDOM

mr. sc. Darko Terek
OVRHA NA PLAĆI U 2012.

 

dr. sc. Marija Zuber
- ISPLATA PLAĆE I DRUGIH NOVČANIH PRIMANJA RADNIKA NA TEMELJU OVRŠNIH ISPRAVA
- FISKALNI POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE I OBRAZOVANJE RADNIKA


Tijana Vujičić, dipl. iur.
PREGLED NOVIH PROPISA IZ PODRUČJA RADNOG ZAKONODAVSTVA - Propisi doneseni u razdoblju od 1. siječnja 2011. do 31. siječnja 2012.


Prilog Zborniku:

Poseban prilog Zborniku radova je UREDNIČKI PROČIŠĆENI TEKST ZAKONA O RADU (Nar. nov., br. 149/09, 61/11).