TEMELJNE GOSPODARSKE SLOBODE U EUROPSKOJ UNIJI

 

UDŽBENIK "TEMELJNE GOSPODARSKE SLOBODE U EUROPSKOJ UNIJI" autorica prof. dr. sc. Nade Bodiroga-Vukobrat, prof. dr. sc. Hane Horak i Adrijane Martinović, dipl. iur. u Izdanju Inženjerskog biroa d.d. na hrvatsko tržište dolazi u pravo vrijeme, netom nakon potpisivanja predpristupnog ugovora s EU, kao značajan doprinos hrvatskoj pravnoj literaturi iz područja prava Europske unije koje počiva upravo na zajedničkom tržištu i temeljnim gospodarskim slobodama, a to su: sloboda kretanja robe, sloboda kretanja osoba, sloboda pružanja usluga i sloboda kretanja kapitala. Riječ je o prvom sveučilišnom udžbeniku u Republici Hrvatskoj koji je u cijelosti posvećen ovoj značajnoj temi.
Iz recenzije prof. dr. sc. Iris Goldner Lang i prof. dr. sc. Siniše Rodina:
"Recenzirana knjiga je novitet u hrvatskim nacionalnim okvirima. Ova knjiga zamišljena je ponajprije kao sveučilišni udžbenik. Kao takva koristit će se u dodiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi pravnog studija. Za očekivati je da će ovo izdanje postati nezaobilaznom literaturom ne samo za znanstvenike koji se bave pravom i politikom Europske unije već i za državnu upravu, suce i pravnike u privatnoj praksi. Knjiga je također zanimljiva i za sve građane Republike Hrvatske te drugih država koje s EU ostvaruju ili namjeravaju ostvarivati prava utemeljena na četiri temeljne gospodarske slobode kretanja u Europskoj uniji."
Sveučilište u Rijeci uvrstilo je ovu knjigu u sveučilišne udžbenike odlukom Povjerenstva za izdavačku djelatnost, klasa: 602-09/11-01/21 od 19. srpnja 2011., ur. broj: 2170-57-05-11-2.
CIP zapis dostupan je u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 788597.
Ovaj projekt izveden je uz financijsku potporu Europske komisije.
Udžbenik je tiskan uz prijateljsku potporu Zaklade Hanns Seidel.

 

 

Temeljne gospodarske slobode u Europskoj uniji

2011.
Broj stranica: 346

Nova cijena: 84,00 kn / 11,15 EUR