ZBIRKA PRESUDA EUROPSKOGA SUDA

(Izbor recentne prakse)

"ZBIRKA PRESUDA EUROPSKOGA SUDA (Izbor recentne prakse)",Inženjerski biro d.d., studeni 2011.

AUTORI: Martina Bajčić, Vlatka Butorac Malnar, Dario Đerđa, Ivo Eškinja, Stjepan Gadžo, Dejana Golenko, Želimir Gržančić, Hana Horak, Dionis Jurić, Adrijana Martinović, Igor Martinović, Emilia Mišćenić, Aleksandra Popovski, Ana Pošćić, Vanja Smokvina, Darko Šorak, Marjeta Tomulić Vehovec, Danijela Vrbljanac, Sandra Winkler, Antonija Zubović, Nataša Žunić Kovačević

UREDNICI KNJIGE:
prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat
prof. dr. sc. Dario Đerđa
dr. sc. Ana Pošćić

Iz predgovora urednika: "U predmetima glede temeljnih gospodarskih sloboda, slobode kretanja roba, usluga i kapitala, a posebice slobode kretanja radnika, Europski sud nastojao je odvojiti ovlasti između Unije i država članica, odnosno javne intervencije u područje tržišnih sloboda. U svim ovim slučajevima, Sud je odredio opseg i narav normativne ovlasti EU-a, i čineći to, uključio se u konstrukciju nove političke i pravne zajednice."

STRUKTURA KNJIGE
Predgovor
Izvori informacija o Europskoj uniji
I. GOSPODARSKE SLOBODE U EUROPSKOJ UNIJI

SLOBODA KRETANJA RADNIKA
SLOBODA POSLOVNOG NASTANA
SLOBODA KRETANJA KAPITALA
II. UNUTARNJE DJELOVANJE UNIJE
PODRUČJE SLOBODE, SIGURNOSTI I PRAVDE
TRŽIŠNO NATJECANJE
PODRUČJE OPOREZIVANJA
EKONOMSKA POLITIKA
TRGOVINSKA POLITIKA
ZAŠTITA POTROŠAČA
OKOLIŠ
III. ODGOVORNOST DRŽAVE ČLANICE ZA ŠTETU
IV. TRGOVINSKO ZASTUPANJE
V. JAVNA NABAVA


Prilog: Tablica ekvivalenata (Usporedni prikaz starih i novih članaka Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije (OJ C 83, 30.3.2010.)) CIP zapis dostupan je u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 782143.
Ovaj projekt izveden je uz financijsku potporu Europske komisije.

 

 

Zbirka presuda Europskoga suda (Izbor recentne prakse)

studeni 2011.
Broj stranica: 465

Cijena: 105,00 kn / 13,94 EUR