AKTUALNA PITANJA NOVOG KAZNENOG ZAKONODAVSTVA

 

Dugoočekivani Prijedlog novog Kaznenog zakona prošao je prvo čitanje u Hrvatskom saboru. Novi Kazneni zakon trebao bi biti suvremeniji, izrađen na temelju dobre prakse drugih europskih kaznenopravnih sustava, usklađen u većoj mjeri s drugim propisima Republike Hrvatske, sistematičniji i djelotvorniji u odnosu na važeći Kazneni zakon. Jedna od značajnijih novina novog KZ-a je i nova koncepcija gospodarskih kaznenih djela.
Za suce, državne odvjetnike i odvjetnike novi izazov predstavljat će i Zakon o kaznenom postupku, koji se od 1. rujna 2011. primjenjuje u cijelosti. Vezano za pojedine odredbe Zakona o kaznenom postupku, važno je upozoriti i na recentnu praksu Europskog suda za ljudska prava u primjeni Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.
Treba istaknuti i novi Zakon o sudovima za mladež koji je stupio na snagu 1. rujna 2011.
Zbornik sadrži radove koji su prezentirani na savjetovanju AKTUALNA PITANJA NOVOG KAZNENOG ZAKONODAVSTVA, koji je trinaestu godinu za redom održan u organizaciji Inženjerskog biroa d.d. u suradnji s Vrhovnim sudom Republike Hrvatske.

Aktualna pitanja novog kaznenog zakonodavstva

rujan 2011.
Broj stranica: 210

Cijena: 84,00 kn / 11,15 EUR

IZ SADRŽAJA:

prof. dr. sc. Petar Novoselec
KAZNENA DJELA PROTIV GOSPODARSTVA U NOVOM KAZNENOM ZAKONU - IZAZOV ZA HRVATSKO PRAVOSUĐE

Dragan Novosel, dipl. iur.
PRETHODNI POSTUPAK (IZVIDI, DOKAZNE RADNJE, ISTRAGA I OPTUŽIVANJE) - PRVA ISKUSTVA U PRIMJENI ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU IZ 2008. GODINE

Ana Garačić, dipl. iur.
ZASTARA KAZNENOG PROGONA (DE LEGE LATA - DE LEGE FERENDA)

dr. sc. Laura Valković
POJEDINI ELEMENTI PRAVA NA FORMALNU OBRANU U PRAKSI EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Višnja Drenški Lasan, dipl. iur.
ISTRAŽNI ZATVOR

Damir Kos, dipl. iur.
NOVOTE U ŽALBENOM POSTUPKU

 

Melita Božičević-Grbić, dipl. iur.
ŠTO DONOSI NOVI ZAKON O SUDOVIMA ZA MLADEŽ

Sanja Katušić-Jergović, dipl. iur.
UNAKRSNO ISPITIVANJE - PRAKTIČNI ASPEKTI, ANTICIPIRANI PROBLEMI I PRIJEDLOZI NJIHOVA RJEŠAVANJA

Ranko Marijan, dipl. iur.
INFLACIJA KAZNENOPRAVNIH NOVINA I OČUVANJE AUTORITETA SUDBENE VLASTI - KAZNENOPRAVNE NOVINE

Marko Rašo, dipl. iur.
NEKE SPECIFIČNOSTI DOKAZIVANJA PREKRŠAJNE ODGOVORNOSTI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU


Uz Zbornik je priložen CD koji sadrži: - Prijedlog Kaznenog zakona - prihvaćen na sjednici Hrvatskog sabora od 15. srpnja 2011. - Zakon o kaznenom postupku - urednički pročišćeni tekst - Zakon o sudovima za mladež.