JAVNOOVRŠITELJSKA SLUŽBA U PRAKSI -
Priručnik za polaganje javnoovršiteljskog ispita


Autori: Slavica Garac i Damir Kontrec

Prema novom ovršnom sustavu RH, od 1. siječnja 2012. počinje funkcioniranje javnoovršiteljske službe koju će obavljati javni ovršitelji kao osobe od javnog povjerenja imenovane od strane ministra pravosuđa na temelju provedenog natječaja.

Jedan od uvjeta za imenovanje javnog ovršitelja je i položen javnoovršiteljski ispit koji se polaže u skladu s Pravilnikom o polaganju javnoovršiteljskog ispita (Nar. nov., br. 41/11).

"PRIRUČNIK ZA POLAGANJE JAVNOOVRŠITELJSKOG ISPITA - JAVNOOVRŠITELJSKA SLUŽBA U PRAKSI" namijenjen je svima koji će imati namjeru polagati javnoovršiteljski ispit, ali i budućim javnim ovršiteljima, kao i drugim osobama koje će se u svom radu susretati s postupcima ovrhe pred javnim ovršiteljem.

Priručnik sadrži detaljne upute za provedbu postupka ovrhe na temelju ovršnih isprava, dostave i posredovanja koje provode javni ovršitelji, sistematiziranu sudsku praksu koja će biti aktualna i u postupcima pred javnim ovršiteljem te zakonske i podzakonske propise koji se odnose na obavljanje javnoovršiteljske službe s popisom relevantnih međunarodnih izvora.

OVRHA PRED JAVNIM OVRŠITELJEM –
Primjena novih podzakonskih propisa za provedbu novog ovršnog sustava u RH

Donošenjem niza novih podzakonskih propisa za provedbu Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 139/10), Zakona o javnim ovršiteljima (Nar. nov., br. 139/10) i Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 91/10) stvorene su pretpostavke za primjenu novog ovršnog sustava u Republici Hrvatskoj u kojem se provedba ovrhe na temelju ovršnih isprava povjerava javnoovršiteljskoj službi. Zbornik radova "OVRHA PRED JAVNIM OVRŠITELJEM - Primjena novih podzakonskih propisa za provedbu novog ovršnog sustava u RH" sadrži radove u kojima se daje prikaz osnovnih instituta novog ovršnog sustava u RH s naglaskom na ustrojavanje javnoovršiteljske službe te ovlasti i način rada javnih ovršitelja.

Sadržaj:
Slavica Garac, dipl. iur. - PRIKAZ OSNOVNIH INSTITUTA NOVOG OVRŠNOG PRAVA U RH
Nada Nekić Plevko, dipl. iur. - PROCESNA PITANJA U POSTUPKU PRED JAVNIM OVRŠITELJEM
Damir Kontrec, dipl. iur. - PRAVILA ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA U POSTUPCIMA PRED JAVNIM OVRŠITELJIMA - ŽALBA PROTIV ODLUKA JAVNOG OVRŠITELJA
Rankica Benc, dipl. iur. - ETIČNOST U JAVNOOVRŠITELJSKOJ SLUŽBI
prof. dr. sc. Marijan Ćurković - OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI JAVNIH OVRŠITELJA

 

 

Javnoovršiteljska služba u praksi - Priručnik za polaganje javnoovršiteljskog ispita

svibanj 2011.
Broj stranica: 554 / 86

Cijena: 262,50 kn / 34,84 EUR