PRIMJENA ZAKONA O RADU – Novi Pravilnici

 

Zbornik radova "PRIMJENA ZAKONA O RADU – Novi Pravilnici
- o evidenciji o radnicima i radnom vremenu
- o ispravama o obračunu plaće, naknade plaće i otpremnine"
u izdanju Inženjerskog biroa d.d., Zagreb, sadrži prikaz novina koje donose novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Nar. nov. br. 37/11) koji se primjenjuju od 1. svibnja 2011., obradu aktualnih instituta Zakona o radu u čijoj primjeni se javljaju određene dvojbe (poslovno uvjetovani otkaz, netipične tužbe radnih sporova), instituta ovrhe na plaći u 2011. te prikaz mjera aktivne politike zapošljavanja i potpora poslodavcima za zapošljavanje koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje u 2011. i 2012. godini.

Primjena Zakona o radu – Novi Pravilnici

travanj 2011.
Broj stranica: 182

Cijena: 157,50 kn / 20,90 EUR

IZ SADRŽAJA:

Ilija Tadić, dipl. iur.
EVIDENCIJE O RADNICIMA (Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima - Nar. nov., br. 37/11)

dr. sc. Marija Zuber
NOVINE U SADRŽAJU ISPRAVA O OBRAČUNU PLAĆE, NAKNADE PLAĆE I OTPREMNINE

Darko Milković, dipl. iur.
POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ S ASPEKTA AKTUALNE SUDSKE PRAKSE I NOVOG ZAKONA O RADU

mr. sc. Iris Gović
NETIPIČNE TUŽBE IZ RADNIH SPOROVA UTEMELJENE NA ZAKONU O RADU

mr. sc. Darko Terek
OVRHA NA PLAĆI U 2011. GODINI

Kristina Alerić, prof.
NACIONALNI PLAN ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA ZA 2011. I 2012. GODINU - MJERE IZ NADLEŽNOSTI HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

PRILOZI:

- primjeri evidencije o radnom vremenu (prema novom Pravilniku)
- primjeri obračuna isplaćene plaće/naknade plaće/otpremnine i obračuna plaće/naknade plaće/otpremnine koja nije isplaćena (prema novom Pravilniku)
- primjer akta o savjetovanju s radničkim vijećem i programa zbrinjavanja viška radnika
- primjeri pojedinačnih poslovno uvjetovanih otkaza ugovora o radu
- primjeri netipičnih tužbenih zahtjeva u radnim sporovima prema Zakonu o radu
- PREGLED NOVIH PROPISA IZ PODRUČJA RADNOG ZAKONODAVSTVA (od 1.1. 2010.)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Nar. nov., br. 37/11)
- Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Nar. nov., br. 37/11)
- CD - Zakon o radu (Nar. nov., br. 149/09) i novi Pravilnici