Posredovanje i zastupanje u osiguranju

 

Knjiga Posredovanje i zastupanje u osiguranju autora prof. dr. sc. Marijana Ćurkovića prvo je sustavno djelo na hrvatskom tržištu koje se bavi temom posredovanja i zastupanja u djelatnosti osiguranja. Kako sam autor naglašava, cilj je ove knjige „upoznati zainteresirane osobe iz industrije osiguranja s osnovama djelatnosti posredovanja i zastupanja u osiguranju, ... ali i posrednicima/brokerima i agentima/zastupnicima osvijestiti sve veći značaj njihova posla za potrošače osigurateljnih proizvoda i usluga. Knjiga je stoga podijeljena na četiri dijela: prvi, u kojemu se obrađuju zajednički problemi posredovanja/brokeraže i zastupanja/agenture u osiguranju; drugi, koji je posvećen brokeraži; treći, koji obrađuje agenturu i četvrti, u kojemu su u prilogu dati najvažniji normativni akti koji uređuju pravni položaj ova dva klasična kanala prodaje. Knjiga, naravno, može poslužiti i onima koji se pripremaju za rad u osiguranju ili u brokeraži, odnosno u profesionalnom zastupanju.“
Knjigu je recenzirao prof. dr. sc. Nikola Mijatović.
U svojoj recenziji prof. Mijatović je istaknuo: „Izvorno vrijedno kod ovoga autora jest povezivanje teorije s praksom posredovanja i zastupanja u osiguranju, zbog čega je knjiga razumljiva kako početniku u osiguranju ili u poslovima posredovanja i zastupanja u osiguranju, tako i onima koji o toj materiji znaju nešto više. Kao takva, knjiga će nakon objave biti od koristi svima onima koji rade u prodaji osigurateljnih proizvoda i usluga, a naročito profesionalnim posrednicima (brokerima) i profesionalnim zastupnicima (agentima) u osiguranju. Knjiga će također poslužiti i kao koristan priručnik na dodiplomskim ili postdiplomskim studijima na ekonomskim i pravnim učilištima.“

Posredovanje i zastupanje u osiguranju

ožujak 2011.
Broj stranica: 290

Nova cijena: 105,00 kn / 13,94 EUR

Knjiga sadrži sljedeće propise:

- Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council of 9 December 2002 on insurance mediation
- Izvadak iz Zakona o osiguranju (urednički pročišćeni tekst), Glava XVI., Zastupanje u osiguranju i posredovanje u osiguranju i reosiguranju
- Izvadak iz Zakona o obveznim odnosima (urednički pročišćeni tekst), Odsjek 20. Ugovor o trgovinskom zastupanju i Odsjek 21. Ugovor o posredovanju te čl. 930. - zastupnici osiguranja
- Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju (urednički pročišćeni tekst)

 

- Pravilnik o tehničkim i organizacijskim uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila
- Pravilnik o obliku, sadržaju i pravilima načina vođenja registara zastupnika u osiguranju i posrednika u osiguranju i reosiguranju
- Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju (urednički pročišćeni tekst)