NEKRETNINE U PRAVNOM PROMETU U FUNKCIJI GOSPODARSKOG OPORAVKA -
aktualna pitanja zakonodavstva i pravne prakse

 

U uvjetima gospodarske krize u kojoj se nalazi Republika Hrvatska oživljavanje tržišta nekretnina jedan je od bitnih čimbenika gospodarskog oporavka.
Institut koji bi u praksi mogao pridonijeti oživljavanju prometa nekretnina je urbana komasacija uređena Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.
Gospodarskom oporavku moglo bi pridonijeti i razrješavanje imovinsko-pravnih odnosa i uređivanje načina korištenja iznimno vrijednog turističkog zemljišta, što je uređeno Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, koji je donesen nakon dugo priprema, odgoda i usklađivanja.
Autori radova u Zborniku “Nekretnine u pravnom prometu u funkciji gospodarskog oporavka - aktualna pitanja zakonodavstva i pravne prakse” ukazali su na određene prijepore u praksi čiji je uzrok u nedovoljno jasnim propisima, ali dvojbenom provedbom propisa, što sigurno ne pridonosi brzom i jednostavnom prometu nekretnina.

Nekretnine u pravnom prometu u funkciji gospodarskog oporavka - aktualna pitanja zakonodavstva i pravne prakse

prosinac 2010.
Broj stranica: 372

Nova cijena: 147,00 kn / 19,51 EUR

IZ SADRŽAJA:

Đuro Sessa, dipl. iur.
ZAJEDNIČKO VLASNIŠTVO

Damir Kontrec, dipl. iur.
URBANA KOMASACIJA (mogućnosti i ograničenja provedbe u praksi)

Boris Koketi, dipl. iur.
ZAKON O TURISTIČKOM I OSTALOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU NEPROCIJENJENOM U POSTUPKU PRETVORBE I PRIVATIZACIJE

Damir Pahić, dipl. ing. geod.
REGISTRACIJA NEKRETNINA U UVJETIMA EKONOMSKE RECESIJE
- AKTUALNA RJEŠENJA U PROPISIMA


Josip Bienenfeld, dipl. iur.
EVIDENTIRANJE GRAĐEVINA U KATASTRU I ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA U SVJETLU PROPISA O GRADNJI I ZAKONA O TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU

 

Boris Ljubić, dipl. iur.
BRISANJE UPISA PROVEDENIH NA TEMELJU ODLUKA DONESENIH U OVRŠNOM POSTUPKU I POSTUPKU OSIGURANJA PRIVREMENIM I PRETHODNIM MJERAMA

Željko Horvat, dipl. iur.
PROCEDURA DONOŠENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA - TEHNIČKA GREŠKA


ZBORNIK SADRŽI: - Zakon o prostornom uređenju i gradnji - urednički pročišćeni tekst te Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije.