EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2011.

 

Zbornik je radova sa 18. tradicionalnog savjetovanja održanog u Opatiji 10. do 12. studenoga 2010. godine. U ovome zborniku možete čitati teme sljedećih autora:

IZ SADRŽAJA:

prof. dr. sc. Ljubo Jurčić
prof. dr. sc. Dragomir Vojnić
QUO VADIS CROATIA TRIDESETOGODIŠNJA STAGNACIJA U SVJETLU NAŠE NOVIJE EKONOMSKE POVIJESTI - RADIKALNA PROMJENA EKONOMSKE POLITIKE I MODELA RAZVOJA HRVATSKE NA PUTU U EUROPSKU UNIJU

dr. sc. Tihomir Domazet
NOVA PARADIGMA RAZVOJA I EKONOMSKE POLITIKE

dr. sc. Guste Santini
ZAŠTO POREZNI SUSTAV ODREĐUJE EKONOMSKU POLITIKU U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

doc. dr. sc. Josip Tica
Lado Nazifovski, mag. oec.
UTJECAJ TEČAJNE POLITIKE NA EKONOMSKU AKTIVNOST U VISOKO ZADUŽENOJ ZEMLJI

mr. sc. Stjepan Kolačević
mr. sc. Baldo Hreljac
UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM

prof. dr. sc. Mladen Vedriš
Ružica Šimić, MA
KAKVE INVESTICIJE ZA PREVLADAVANJE GOSPODARSKE KRIZE?

dr. sc. Dragan Kovačević
EKONOMSKO-FINANCIJSKA ODRŽIVOST MIROVINSKOG SUSTAVA S POSEBNIM NAGLASKOM NA INVESTICIJSKE POLITIKE

dr. sc. Branimir Lokin
IMPERATIVNA REFORMA GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE

dr. sc. Goran Buturac
KONKURENTNOST HRVATSKE MEĐUNARODNE TRGOVINE PREMA ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE

mr. sc. Anton Starčević
FINANCIRANJE INVESTICIJA NAKON KREDITNE EKSPANZIJE

Ivana Maletić
dr. sc. Zdravko Marić
mr. sc. Dario Rukelj
ANALIZA AGREGATNIH INVESTICIJA TE PERSPEKTIVA NJIHOVA KRETANJA U HRVATSKOJ S POSEBNIM NAGLASKOM NA MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA EUROPSKIH FONDOVA

 

prof. dr. sc. Krešimir Ćosić
STRATEŠKI ZNAČAJ TEHNOLOŠKOG SEKTORA U MODERNIZACIJI INDUSTRIJE NAORUŽANJA I VOJNE OPREME I GOSPODARSKOM RASTU I RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE

dr. sc. Zoran Aralica
DRUŠTVENO-EKONOMSKE BARIJERE SEKTORA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U HRVATSKOJ

dr. sc. Marko Trnski
SIGMA I BETA KONVERGENCIJA U REGIJAMA POD CILJEM 1 I OSTALIM REGIJAMA EU

prof. dr. sc. Anto Domazet
KONKURENTNOST I NJEN UTJECAJ NA VANJSKOTRGOVINSKU RAZMJENU IZMEĐU BiH I RH

prof. dr. sc. Rudolf Vouk
mr. sc. Milivoj Marković
VODSTVENA ULOGA MENADŽERA U UVJETIMA RECESIJE

dr. sc. Matej Živković
Mijo Božić, LL. M.
ZAŠTITA KLIJENATA NA FINANCIJSKIM TRŽIŠTIMA S POSEBNIM OSVRTOM NA MALE ULAGATELJE EU de lege lata - BiH de lege ferenda

mr. sc. Ljiljana Katičić
dr. sc. Željko Lovrinčević
RAZVITAK FACILITY I ASSET MANAGEMENTA U SVIJETU I HRVATSKOJ

dr. sc. Ante Rončević
Nebojša Gladović
IZVORI FINANCIRANJA JAVNIH RADIO-TELEVIZIJSKIH SERVISA U EUROPI

Stipan Bilić, mag. oec.
PROIZVODNJA I POTROŠNJA HRANE - RAZVOJNE MOGUĆNOSTI

prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić i suradnici
PRODULJENJE RADNOG VIJEKA GEROPROFILAKSA I GOSPODARSKI RAZVOJ HRVATSKE

mr. sc. Ivan Kelebuh
STATISTIČKI PREGLED KRETANJA U HRVATSKOM GOSPODARSTVU

Ekonomska politika Hrvatske u 2011.

studeni 2010.
Broj stranica: 562

Cijena: 210,00 kn / 27,87 EUR