VODNO GOSPODARSTVO U SVJETLU NOVOG ZAKONA O VODAMA I ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

 

Hrvatski sabor donio je 11. prosinca 2009. Zakon o vodama i Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva. Oba zakona objavljena su u Narodnim novinama, br. 153/09, a stupila su na snagu 1. siječnja 2010. I Zakon o vodama i Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva doneseni su, prije svega, radi usklađivanja s Okvirnom direktivom o vodama (Direktiva 2000/60/EZ od 23. listopada 2000.) te usklađivanja sa Strategijom upravljanja vodama (Narodne novine, br. 91/08) kao i s drugim “vodnim” direktivama EU. Donošenjem ovih dvaju zakona i, na osnovi ovih zakona, mnogih podzakonskih akata, Republika Hrvatska će stvoriti uvjete za cjelovitu provedbu novoga vodnoga zakonodavstva, čime će ujedno ispuniti i jedan od osnovnih zahtjeva u pregovorima s EU za zatvaranje poglavlja “Zaštita okoliša”. Autori radova u Zborniku su vrsni stručnjaci, inženjeri, pravnici i ekonomisti, a svaki ponaosob dao je svoj prilog razumijevanju ovoga zahtjevnoga područja.

Vodno gospodarstvo u svjetlu novog Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

travanj 2010.
Broj stranica: 218

Nova cijena: 105,00 kn / 13,94 EUR

IZ SADRŽAJA:

Ružica Drmić, dipl. ing. građ.
RAZLOZI DONOŠENJA NOVOGA ZAKONA O VODAMA I ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

Danica Damjanović, dipl. iur.
PRAVNI STATUS I KORIŠTENJE VODA I VODNOG DOBRA

doc. dr. sc. Dario Đerđa
- NOVA RJEŠENJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVOM POSTUPKU IZ 2009. GODINE
- UGOVOR O KONCESIJI U PRAVNOM REŽIMU UPRAVNIH UGOVORA


Vladimir Šimić, dipl. iur.
KONCESIJE ZA JAVNE RADOVE I JAVNE USLUGE U DJELATNOSTIMA JAVNE ODVODNJE I NAVODNJAVANJA

Vesna Trbojević, dipl. ing. građ.
Branka Šavrljuga, dipl. iur.
OBVEZUJUĆE VODOPRAVNO MIŠLJENJE U OKVIRU RJEŠENJA O OBJEDINJENIM UVJETIMA ZAŠTITE OKOLIŠA

 

mr. sc. Barbalić Sanja, dipl. ing. građ.
STANDARD KAKVOĆE VODA - NOVE GRANIČNE VRIJEDNOSTI - NOVI OBRAČUN NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA

Helena Iveković, dipl. iur.
OBVEZE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O VODAMA

mr. sc. Vladimir Krtalić, dipl. ing. građ.
EKONOMIČNOST POSLOVANJA ISPORUČITELJA VODNE USLUGE I CIJENA VODNE USLUGE - Prikaz njemačke prakse

Katarina Bandalović, univ. spec. oec.
CIJENA VODNIH USLUGA - POREZNI TRETMAN NAKNADE ZA RAZVOJ I NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE


Uz Zbornik je priložen i CD s novim Zakonom o vodama i Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva.