PRIMJENA NOVOG ZAKONA O RADU

 

Zbornik radova pripremljen za savjetovanje ˝Primjena novog Zakona o radu˝, u organizaciji Inženjerskog biroa d.d., sadrži autorske radove u kojima se obrazlažu razlozi donošenja, sadržaj i primjena novog Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010., nadzor nad primjenom propisa o radu te oni instituti novog Zakona o radu u kojima je, u odnosu na prije važeći Zakon o radu, došlo do određenih promjena.

Primjena novog Zakona o radu

siječanj 2010.
Broj stranica: 246

Nova cijena: 105,00 kn / 13,94 EUR

IZ SADRŽAJA:

Ilija Tadić, dipl. iur.
- RAZLOZI DONOŠENJA, SADRŽAJ I PRIMJENA NOVOG ZAKONA O RADU
- NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA O RADUI


mr. sc. Viktor Gotovac
- NOVI ZAKON O RADU – PREGLED NOVINA U POGLEDU SKLAPANJA I PRESTANKA UGOVORA O RADU
- UREĐENJE RADNOG VREMENA U SVJETLU NOVOG ZAKONA O RADU


Irena Cvitanović, dipl. iur.
- ODMORI I DOPUSTI
- ZAŠTITA TRUDNICA, RODITELJA I POSVOJITELJA
- ZAŠTITA RADNIKA KOJI SU PRIVREMENO ILI TRAJNO NESPOSOBNI ZA RAD


Jasminka Hercigonja, dipl. iur.
- NOVINE U NAČINU ZBRINJAVANJA KOLEKTIVNOG VIŠKA RADNIKA

mr. sc. Marija Zuber
- TROŠKOVI ZBRINJAVANJA VIŠKA RADNIKA

 

Kristina Alerić, prof.
- POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA, MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA I POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE

mr. sc. Viktor Gotovac
- NOVI ZAKON O RADU: PREGLED NOVINA U POGLEDU KOLEKTIVNIH RADNIH ODNOSA

mr. sc. Darko Terek
- USKLAĐIVANJE PRAVILNIKA O RADU S NOVIM ZAKONOM O RADU

prof. dr. sc. Nikola Mijatović
- OPOREZIVANJE DOHOTKA OD NESAMOSTALNOG RADA


U PRILOGU:
- OGLEDNI PRIMJERAK PRAVILNIKA O RADU (usklađen s novim Zakonom o radu)
- PREGLED NOVIH PROPISA IZ PODRUČJA RADNOSOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA – Propisi doneseni u razdoblju od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2009.

- CD s tekstom Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09) i oglednim primjerkom pravilnika o radu