NEKRETNINE U PRAVNOM PROMETU - AKTUALNA PITANJA ZAKONODAVSTVA I PRAVNE PRAKSE -2009.

 

Da bi promet nekretninama imao onu ulogu u gospodarskom i pravnom životu Republike Hrvatske kakvu inače ima u svim uređenim državama, mora se obavljati brzo, jednostavno i s povjerenjem. Iako se ponekad čini da je većina pitanja iz uređenja prometa nekretninama već mnogo puta obrađena i da na tom području nema previše novina, ipak primjeri iz svakodnevnog života nas uvjeravaju da je još mnogo otvorenih pitanja i da se starim dvojbama pridružuju nove.
Zbornik radova “Nekretnine u pravnom prometu - aktualna pitanja zakonodavstva i pravne prakse -2009.” tradicionalno se izdaje uz savjetovanje istoga naziva koje već dvanaestu godinu početkom prosinca organizira Inženjerski biro d.d.
U Zborniku su sadržani radovi koji obrađuju institute koji u praksi izazivaju prijepore i često različita stajališta u primjeni, što zasigurno ne doprinosi pravnoj sigurnosti u prometu nekretninama.
Autori referata u zborniku su pravni stručnjaci koji se u svakodnevnom radu suočavaju i na praktičnoj razini rješavaju probleme pri provedbi propisa koji uređuju različite aspekte pravnog prometa nekretninama.

NEKRETNINE U PRAVNOM PROMETU - AKTUALNA PITANJA ZAKONODAVSTVA I PRAVNE PRAKSE - 2009.

prosinac 2009.
Broj stranica: 320

Nova cijena: 105,00 kn / 13,94 EUR

IZ SADRŽAJA:

Đuro Sessa, dipl. iur.
OSNOVNE ODREDBE O VLASNIŠTVU I ZAJEDNIČKO VLASNIŠTVO

mr. sc. Jasna Brežanski
STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA NA TEMELJU ZAKONA - UPIS U ZEMLJIŠNE KNJIGE

Damir Kontrec, dipl. iur.
SPOROVI OKO MEĐE TIJEKOM POSTUPKA KATASTARSKE IZMJERE I OBNOVE ZEMLJIŠNIH KNJIGA

Nives Radišić, dipl. iur.
OSVRT NA DOSADAŠNJE PROMJENE ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA S POSLJEDICAMA PRIMJENE U PRAKSI - POTREBA ZA NOVIM

Josip Bienenfeld, dipl. iur.
POTVRDA POSEBNOG DIJELA ZGRADE KAO UVJET ZA USPOSTAVU ETAŽNOG VLASNIŠTVA

 

Damir Pahić, dipl. ing. geod.
Maja Pupačić, dipl. ing. geod.
UTJECAJ ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU NA PRAVNI PROMET NEKRETNINAMA - POSTUPANJA KATASTARSKIH UREDA I OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE U POSTUPCIMA DIOBE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

ZBORNIK SADRŽI I:
• Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - urednički pročišćeni tekst te
• Zakon o zemljišnim knjigama - urednički pročišćeni tekst