EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2010.

IZ SADRŽAJA:

prof. dr. sc. Dragomir Vojnić
prof. dr. sc. Ljubo Jurčić
QUO VADIS CROATIA - NEKE KARAKTERISTIKE MOMENTA RAZVOJA U SVJETLU TURBULENTNIH DOGAĐANJA U ZEMLJI I SVIJETU - KAKO DALJE? - HRVATSKA NA PUTU U EUROPSKU UNIJU


dr. sc. Tihomir Domazet
EKONOMSKA KRIZA I IZLAZNA STRATEGIJA

dr. sc. Dubravko Radošević
STRATEGIJA, BRZINA I REDOSLIJED EKONOMSKIH REFORMI

dr. sc. Goran Buturac
dr. sc. Ivan Teodorović
GLOBALNA GOSPODARSKA KRIZA I POSLJEDICE NA HRVATSKU

prof. dr. sc. Mladen Vedriš
Ružica Šimić, MA
EKONOMSKA KRIZA I EKONOMSKA POLITIKA - POUKE I PORUKE USPJEŠNIH RJEŠENJA

prof. dr. sc. Branko Blažević
dr. sc. Mladen Mlinarević
prof. dr. sc. Jože Perić
EKONOMSKA KRIZA I RECESIJA KAO IZAZOV ZA TURIZAM BUDUĆNOSTI

dr. sc. Davor Mikulić
REGIONALNI RAZVOJ I TEHNOLOŠKA KONVERGENCIJA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U HRVATSKOJ

dr. sc. Željko Lovrinčević
TEHNOLOŠKA SLOŽENOST TE STRUKTURA PONUDE I POTRAŽNJE INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U HRVATSKOJ

dr. sc. Ivan-Damir Anić
dr. sc. Edo Rajh
AKTUALNA KRETANJA I ČIMBENICI KONKURENTNOSTI U HRVATSKOJ PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI

prof. dr. sc. Anto Domazet
EKONOMSKA SURADNJA BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE: RECESIJA I NJENI UTJECAJI

 

prof. dr. sc. Ivan Mencer
BOLONJSKA DEKLARACIJA KAO POTICAJ PRIBLIŽAVANJA VISOKOG OBRAZOVANJA EUROPSKIH ZEMALJA EUROPSKOM TRŽIŠTU RADA

prof. dr. sc. Lovorka Galetić
ORGANIZACIJA KAO IZVOR KONKURENTSKE PREDNOSTI HRVATSKIH PODUZEĆA

prof. dr. sc. Rudolf Vouk
Ivana Županić, dipl. oec.
SUVREMENE TEHNIKE KONTROLE KORIŠTENE U POVEĆAVANJU ORGANIZACIJSKE UČINKOVITOSTI

doc. dr. sc. Danijela Miloš Sprčić
UPRAVLJANJE POSLOVNIM RIZICIMA - VAŽAN ČIMBENIK USPJEHA HRVATSKIH PODUZEĆA

mr. sc. Grgo Jelinić
GRADITELJSTVO U STAGNACIJI

mr. sc. Lorena Korošec
PROBLEMI MJERENJA I INDIKATORI EFIKASNOSTI EKOLOŠKE POLITIKE

dr. sc. Dragan Kovačević
EKONOMSKA ODRŽIVOST MIROVINSKOG SUSTAVA

prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, dr. med.
prof. dr. sc. Mate Ljubičić, dr. med.
prof. dr. sc. Nina Smolej-Narančić
Marijan Gjukić, dr. med.
ZNANJE O OSNOVAMA STARENJA I STAROSTI OSIGURAVA AKTIVNO I PRODUKTIVNO STARENJE

mr. sc. Ivan Kelebuh
STATISTIČKI PREGLED KRETANJA U HRVATSKOM GOSPODARSTVU

Ekonomska politika Hrvatske u 2010.

studeni 2009.
Broj stranica: 435

Cijena: 210,00 kn / 27,87 EUR