NAKNADA NEIMOVINSKE ŠTETE - PRAVNO-MEDICINSKI OKVIR

 

Zakon o obveznim odnosima iz 2005. na novi način definira pojam neimovinske štete (objektivna definicija), napustivši dotadašnju subjektivnu definiciju nematerijalne štete prijašnjeg Zakona o obveznim odnosima. Prema ZOO/2005., povreda prava osobnosti sama za sebe jest neimovinska šteta, za koju se dosuđuje pravična novčana naknada ako to okolnosti slučaja opravdavaju. Pri odlučivanju o visini te naknade sud (a to znači i ostala tijela koja imaju obvezu određivanja visine naknade neimovinske štete, primjerice osiguratelji) će voditi računa o težini povrede prava osobnosti i okolnostima koje opravdavaju dosuđivanje naknade. Visina pravične novčane naknade ovisi o jačini i trajanju povredom izazvanih fizičkih boli, duševnih boli i straha. Pritom se vodi računa i o cilju kojem naknada služi, ali i o tome da se njome ne pogoduje težnjama koje nisu spojive s njezinom naravi i društvenom svrhom.
U Zborniku radova "Naknada neimovinske štete - pravno-medicinski okvir" sadržani su radovi u kojima eminentni stručnjaci pravničke i medicinske struke pišu o problemima u području naknade neimovinske štete, s ciljem da se potakne prava primjena ZOO/2005. i konačno raskine s praksom ZOO/1978. Prilagođavanje novom ZOO-u obveza je, prvo, oštećenih odnosno njihovih zastupnika (kod postavljanja tužbenog zahtjeva), drugo, sudova u vođenju postupka i izricanju presuda, a zatim i osiguratelja u svakodnevnoj praksi odlučivanja o naknadi neimovinske štete u izvansudskom postupku.

NAKNADA NEIMOVINSKE ŠTETE - PRAVNO-MEDICINSKI OKVIR

lipanj 2009.
Broj stranica: 290

Nova cijena: 105,00 kn / 13,94 EUR

IZ SADRŽAJA:

prof. dr. sc. Petar Klarić
NEIMOVINSKA ŠTETA - POJAM, OBLICI, POPRAVLJANJE

dr. sc. Ivo Grbin
ORIJENTACIJSKI KRITERIJI VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UTVRĐIVANJE VISINE PRAVIČNE NOVČANE NAKNADE NEIMOVINSKE ŠTETE

Ivica Crnić, dipl. iur.
ČINJENICE VAŽNE ZA UTVRĐIVANJE IZNOSA (VISINE) NEIMOVINSKE ŠTETE

Vitomir Boić, dipl. iur.
NEKI PROBLEMI U PRIMJENI INSTITUTA NAKNADE NEIMOVINSKE ŠTETE

prof. dr. sc. Marijan Ćurković
REPOZICIONIRANJE NEIMOVINSKE ŠTETE U NEKIM EUROPSKIM ZEMLJAMA

Ćamil Salahović, dipl. iur.
NAKNADA NEIMOVINSKE ŠTETE - NAJČEŠĆI PROBLEMI U PRAKSI

Lidija Kralj, dipl. iur.
PROBLEMATIKA KOD UTVRĐENJA NEIMOVINSKE ŠTETE

 

prof. dr. sc. Josip Škavić, dr. med.
doc. dr. sc. Vedrana Petrovečki, dr. med.
SUDSKO-MEDICINSKI PROBLEM VJEŠTAČENJA NAKNADE NEIMOVINSKE ŠTETE

prof. dr. sc. Davor Strinović, dr. med.
prof. dr. sc. Dušan Zečević, dr. med.
KOMPLIKACIJA I GREŠKA - SUDSKOMEDICINSKI PRISTUP

prof. dr. sc. Miroslav Vukić, dr. med.
POSLJEDICE MOŽDANE TRAUME I NJIHOVA PROCJENA

prof. dr. sc. Renata Iveković, dr. med.
OBJEDINJENA MEDICINSKA VJEŠTAČENJA KOD POSLJEDICA KRANIOCEREBRALNE OZLJEDE S OSVRTOM NA VJEŠTAČENJE VIDNIH FUNKCIJA

prim. dr. Viktorija Bradić, dr. med.
DUŠEVNE BOLI ZBOG SMANJENE ŽIVOTNE AKTIVNOSTI I DILEME PRI MEDICINSKOM VJEŠTAČENJU

prim. dr. sc. Miroslav Goreta, dr. med.
PSIHIJATRIJSKA PROCJENA POVREDE DUŠEVNOG INTEGRITETA

Prilog Zborniku su tzv. Europske indikativne ili orijentacijske tablice koje je izradilo posebno povjerenstvo sastavljeno od stručnjaka, pravnika i liječnika (Confederation Europeenne d´ Experts en Reparation et Evaluation du Dommage Corporel), a koje imaju za cilj dovesti do jednakog vrednovanja povrede prava na život i zdravlje u cijeloj Europskoj uniji, čija će članica u doglednoj budućnosti biti i Republika Hrvatska.