NOVINE U KAZNENOM ZAKONODAVSTVU - 2009.

 

Republika Hrvatska je krajem 2008. godine dobila novi Zakon o kaznenom postupku. Zakon je objavljen u Narodnim novinama broj 152 od 24. prosinca 2008., a ono što ga već sada izdvaja od mnogih drugih propisa je njegov vacatio legis. Zakon, naime ima tri roka stupanja na snagu, budući da "stupa na snagu 1. siječnja 2009. osim:
– članaka 1. – 230., 232. – 496. i 509. – 569. koji stupaju na snagu 1. srpnja 2009. u predmetima za kaznena djela iz članka 21. Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta ("Narodne novine", br. 82/01., 12/02., 33/05., 48/05. – ispravak).
– članaka 1. – 230., 232. – 496. i 509. – 569. koji stupaju na snagu 1. rujna 2011."


Novi Zakon o kaznenom postupku sadrži brojne anglosaksonske elemente, ali najznačajnija promjena koju u dosadašnji kazneni postupak unosi ovaj Zakon jest nova uloga i položaj državnog odvjetnika u kaznenom postupku, s obzirom da državni odvjetnik postaje dominus litis prethodnog postupka. Državni odvjetnik prikuplja dokaze za optužbu, vodi kazneni postupak i ima nalogodavne ovlasti prema drugim istražnim tijelima.

NOVINE U KAZNENOM ZAKONODAVSTVU - 2009.

lipanj 2009.
Broj stranica: 264

Nova cijena: 52,50 kn / 6,97 EUR

IZ SADRŽAJA:

prof. dr. sc. Berislav Pavišić
NOVI HRVATSKI ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU - OPĆI PREGLED

Ranko Marijan, dipl. iur.
MEĐUNARODNI KAZNENOPRAVNI STANDARDI I NOVINE U NAŠEM KAZNENOM ZAKONODAVSTVU

Dragan Novosel, dipl. iur.
NOVI POLOŽAJ I ULOGA DRŽAVNOG ODVJETNIKA U PRETHODNOM POSTUPKU
- Izvidi, istraga, optuživanje


Damir Kos, dipl. iur.
PRIPREMNO ROČIŠTE KAO MODEL UTVRĐIVANJA SPORNOG I OBLIKOVANJA DOKAZNIH PRIJEDLOGA STRANAKA U SVEZI S KONTRADIKTORNIM ISPITIVANJEM

mr. sc. Marijan Svedrović
NEZAKONITI DOKAZI KAO ODRAZ PRIMJENE NAČELA RAZMJERNOSTI U OCJENJIVANJU ZAKONITOSTI DOKAZA U KAZNENOM POSTUPKU (čl. 10. st. 3. toč. 2) ZKP-a)

mr. sc. Marin Mrčela
STRANAČKO SPORAZUMIJEVANJE – NOVOSTI I KAKO IH PRIMIJENITI

 

Ana Garačić, dipl. iur.
OBNOVA KAZNENOG POSTUPKA KOD SUĐENJA U ODSUTNOSTI

Lana Petö Kujundžić, dipl. iur.
PRITVOR PREMA MALOLJETNIKU

mr. sc. Stjepan Gluščić
PRIMJENA ODREDABA ZAKONA O POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA I NOVI ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU

prof. dr. sc. Ivo Josipović
Marko Rašo, dipl. iur.
PREKRŠAJNI ZAKON I NJEGOV REFORMSKI POTENCIJAL U PRAKSI

mr. sc. Šime Pavlović
POLOŽAJ BRANITELJA PREMA NOVOM ZAKONU O KAZNENOM POSTUPKU
- Težnja ili stvarnost


mr. sc. Zorislav Kaleb
IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEV, OŠTEĆENIK I ŽRTVA PREMA NOVOM ZAKONU O KAZNENOM POSTUPKU

Zbornik sadrži i CD s tekstom Zakona o kaznenom postupku