RADNI ODNOSI - NOVINE U RADNO-SOCIJALNOM ZAKONODAVSTVU

 

U Zbornik radova «Radni odnosi – novine u radno-socijalnom zakonodavstvu» obrađuju se teme koje se odnose kako na predstojeće promjene Zakona o radu tako i na promjene koje u pojedinim institutima radnoga prava donosi niz izmjena u zakonodavstvu Republike Hrvatske provedenih tijekom 2008. godine te njihov utjecaj na prava i obveze radnika i poslodavaca u radnom odnosu (izmjene Zakona o zaštiti na radu i donošenje niza podzakonskih propisa, novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, izmjene Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, Zakon o minimalnoj plaći, novi Zakon o doprinosima, novi Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Zakon o suzbijanju diskriminacije, Zakon o ravnopravnosti spolova, novi Zakon o Državnom inspektoratu, izmjene ZPP-a.

RADNI ODNOSI - NOVINE U RADNO-SOCIJALNOM ZAKONODAVSTVU

ožujak 2009.
Broj stranica: 343

Nova cijena: 94,50 kn / 12,54 EUR

IZ SADRŽAJA:

Ilija Tadić, dipl. iur.
- PREDSTOJEĆE PROMJENE ZAKONA O RADU
- NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA O RADU


Darko Milković, dipl. iur
OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA

Ivica Crnić, dipl. iur.
POPRAVLJANJE ŠTETE IZ RADNOG ODNOSA

mr. sc. Iris Gović
UTJECAJ NOVOG ANTIDISKRIMINACIJSKOG ZAKONODAVSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ NA RADNE ODNOSE

prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur
ZAŠTITA NA RADU (I PROVEDBENI PROPISI)

 

Ninoslav Bartulović, dipl. iur.
BOLOVANJE, PARTICIPACIJA I RODILJNE POTPORE PREMA IZMIJENJENIM PROPISIMA OD 1. SIJEČNJA 2009.

mr. sc. Marija Zuber
PLAĆE I NAKNADE U PROPISIMA RADNOG I SOCIJALNOG PRAVA

prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat
Adrijana Martinović, dipl. iur.
UPORABA KOMUNIKACIJSKIH SREDSTAVA NA RADNOM MJESTU U PRIVATNE SVRHE (telefon, e-mail, internet)

Tijana Vujičić, dipl. iur.
PREGLED NOVIH PROPISA IZ PODRUČJA RADNO-SOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA u razdoblju od 1. siječnja 2008. do 9. ožujka 2009.

Prilozi Zborniku radova i na CD-u:
- pročišćeni tekst Zakona o radu (Nar. nov., br. 134/04)
- urednički pročišćeni tekst Zakona o zaštiti na radu (Nar. nov., br. 59/96, 94/96-ispr., 114/03, 100/04, 86/08, 116/08