WEBINAR UŽIVO: Program usavršavanja iz područja javne nabave
Planiranje javne nabave za 2021., jednostavna nabava, ugovori o javnoj nabavi i okvirni sporazumi, Registar ugovora

 

Doznajte više o tome kako pripremiti plan nabave za 2021. godinu, kako izraditi opći akt o jednostavnoj nabavi kroz ogledne primjere te koje su razlike između ugovora i okvirnih sporazuma.

ZAŠTO SUDJELOVATI NA WEBINARU

 

Uvodna tema ovog usavršavanja iz područja javne nabave bit će kako pripremiti plan nabave za 2021. godinu, aktualna pitanja o planu nabave, registru ugovora i analizi tržišta u javnoj nabavi, te koji su propusti naručitelja u procesu planiranja i kako ih izbjeći.
Izrada i sadržaj općeg akta o jednostavnoj nabavi kroz ogledne primjere te preporuke što opći akt o jednostavnoj nabavi treba sadržavati kako bi se izbjegli najčešći propusti u provedbi jednostavne nabave. Priprema i pokretanje postupka, od prikupljanja ponuda, otvaranja, pregleda i ocjena ponuda, te odabir i izvršenje ugovora o jednostavnoj nabavi.
Kad je riječ o ugovaranju kao posljednjoj fazi provedbe postupka javne nabave, bit će govora o razlici između ugovora i okvirnih sporazuma, pojmu i vrstama, te obilježjima ugovora o javnoj nabavi robe, radova i usluga. Praćenje izvršenja ugovora kroz ustrojavanje i ažuriranje registra ugovora i okvirnih sporazuma u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.
Dakle, ako imate dvojbi i/ili nejasnoća iz tema koje su obuhvaćene ovim usavršavanjem, ovaj program usavršavanja će Vam kroz primjere iz prakse i interaktivni pristup dati odgovore na konkretna pitanja.

Datum usavršavanja: 21. siječnja 2021.
Program usavršavanja provodi se kao jednodnevni program (8 nastavnih sati).
Svakom polazniku Programa izdaje se potvrda o pohađanju programa usavršavanja sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine, br. 65/17).
Maksimalan broj polaznika po pojedinačnom programu usavršavanja je 50.
Predviđeni termin popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.


Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb, ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave (Evidencijski broj 19 u Registru nositelja programa). Program usavršavanja iz područja javne nabave odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za politiku javne nabave (Evidencijski broj dodijeljen programu usavršavanja 2020-0435).

Predavač

 

Predavač

Ančica Jonjić,
dipl. iur.

Savjetnica u Službi za pravne poslove, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

PROGRAM

Doznajte što Vas očekuje.

 

9.00 – 10.30
PLANIRANJE JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU
(2 nastavna sata)
• Kako pripremiti plan nabave za 2021. godinu
• Predmet nabave/procijenjena vrijednost i osigurana sredstva
• Sadržaj, objava i izmjena plana nabave
• Propusti naručitelja u procesu planiranja i kako ih izbjeći
• Analiza i istraživanje tržišta u svrhu pripreme nabave
• Pravni okvir i obveze naručitelja – primjeri iz prakse
Ančica Jonjić, dipl. iur.

 

10.30 – 10.45
Stanka

 

10.45 – 12.15
OPĆI AKT O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
(2 nastavna sata)
• Pravila i uvjeti za provedbu jednostavne nabave
• Opći akt o jednostavnoj nabavi – ogledni primjeri
• Mogućnosti i obveze kod jednostavne nabave
• Priprema i provedba postupka jednostavne nabave
• Poziv na dostavu ponude, zapisnik i odabir ponude
• Preporuke što opći akt o jednostavnoj nabavi treba sadržavati
Ančica Jonjić, dipl. iur.

 

12.15 – 12.45
Stanka

 

12.45 – 13.30
PROVEDBA JEDNOSTAVNE NABAVI U PRAKSI
(1 nastavni sat)
• Propusti naručitelja u provedbi jednostavne nabave
• Praćenje izvršenja ugovora kod jednostavne nabave
• Primjeri slučajeva iz prakse
Ančica Jonjić, dipl. iur.

 

13.30 – 14.15
IZDAVANJE NARUDŽBENICE ILI SKLAPANJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
(1 nastavni sat)
• Pojam i vrste okvirnih sporazuma
• Ugovor o javnoj nabavi robe, radova i usluga - specifičnosti
• Razlika između ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Ančica Jonjić, dipl. iur.

 

14.15 – 14.30
Stanka

 

14.30 – 15.15
UGOVORI I VRSTE OKVIRNIH SPORAZUMA
(1 nastavni sat)
• Specifičnosti u DON za sklapanje okvirnih sporazuma
• Prava i obveze ugovornih strana
• Upravljanje ugovorima o javnoj nabavi/okvirnim sporazumima
Ančica Jonjić, dipl. iur.

 

15.15 – 16.00
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
(1 nastavni sat)
• Izrada, sadržaj i objava registra ugovora i okvirnih sporazuma
• Ustrojavanje i ažuriranje registra ugovora u EOJN RH
• Tromjesečna objava ugovora sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma
Ančica Jonjić, dipl. iur.

 

Upute

Doznajte kako se prijaviti i sudjelovati na webinaru.

Prijavnicu za webinar treba popuniti točnim i obveznim podacima putem internetske stranice Inženjerskog biroa.
Kotizaciju za webinar treba uplatiti u cijelosti (bez uplate pune cijene kotizacije nije moguće pristupiti webinaru).
Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji potrebno je dostaviti u Inženjerski biro najkasnije jedan (1) dan prije dana održavanja webinara.
Na adresu elektroničke pošte koju ste naveli u prijavnici, na dan održavanja webinara Inženjerski biro će dostaviti poveznicu (link) na webinar.

Registraciju je potrebno napraviti najkasnije 15-ak minuta prije početka programa usavršavanja, kako biste nas u slučaju kakvih tehničkih poteškoća mogli kontaktirati i tražiti pomoć. Postupak je jednostavan:
• prije početka webinara na Vaš e-mail poslat ćemo Vam prezentacije u ppt. formatu i podsjetnik o početku programa usavršavanja;
• poveznica (link) na webinar aktivna je od trenutka dostavljanja;
• putem poveznice (linka) sudionik se prijavljuje u tzv. čekaonicu (lobby);
• polaznici borave u čekaonici sve dok im administrator ne dopusti ulaz na webinar;
• prije početka webinara, administratori Inženjerskog biroa provjeravaju uspješnost postupka prijave na webinar – moguće je da ćemo Vas kontaktirati telefonom/mobitelom (na prijavnici je potrebno upisati broj telefona/mobitela koji je dostupan na dan webinara);
• nakon provjere uspješnosti postupka prijave, webinar počinje u najavljeno vrijeme;
• program usavršavanja počinje sukladno zadanom vremenskom okviru (rasporedu predavanja).

Nakon završenog sudjelovanja na on-line programu usavršavanja, na Vaš e-mail u roku od 48 sati šaljemo Vam potvrdu o sudjelovanju, kao i eventualne dodatne materijale.

Osnovne pretpostavke za pristup i sudjelovanje na webinaru:
• na računalo nije potrebno instalirati nikakav dodatan program. Dovoljno je kliknuti link koji ćete dobiti na Vaš osobni e-mail;
• ako sudjelujete na webinaru koristeći pametni mobitel, potrebno je instalirati Microsoft Teams s App Storea ili Google Playa;
• webinari se mogu pratiti putem stolnog računala, prijenosnog računala, tableta i pametnog telefona;
• potrebna je širokopojasna internetska veza (žičana ili bežična);
• potreban je zvučnik (integrirani ili vanjski povezan putem USB kabla ili bluetootha);
• mikrofon je opcionalan (nije obvezan) – polaznik normalno prati webinar bez mikrofona;
• web kamera je opcionalna (nije obvezna) – polaznik normalno prati webinar bez web kamere.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici se mogu na dan webinara javiti na telefon: 099 / 737 4674.
Molimo da nam svojom pravodobnom uplatom i prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.
Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01 / 4600 888.
Sudionici mogu postaviti pitanja tijekom održavanja webinara, a mogu ih i unaprijed dostaviti na ivan.toth@ingbiro.hr.

KOTIZACIJA

Pogledajte ponudu.

Naknada

Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 900,00 kn,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, SWIFT: PBZGH2X, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-312101 i naznakom “za program usavršavanja”.
Na temelju čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.


Naknada uključuje:
√ sudjelovanje u Programu usavršavanja
√ prezentaciju predavača u elektroničkom formatu.


Prijave

Prijave za Program usavršavanja molimo poslati:
• on-line prijavom sa stranice Programa usavršavanja ili
• e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
• fax: 01/46 00 875, ili
• Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb.