Program usavršavanja iz područja javne nabave
Statističko izvješće o javnoj nabavi, Planiranje za 2020. i Jednostavna nabava te dopuštene izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

Na ovom usavršavanju imat ćete priliku doznati kako postupiti prilikom provedbe postupaka javne nabave, naročito izrade Statističkog izvješća o javnoj nabavi i Planiranja za 2020. godinu, pa do uspješnog izvršenja. Kroz Vaša konkretna pitanja iz područja javne nabave dobit ćete odgovore na slučajeve iz prakse s kojima se svakodnevno susrećete.

ZAŠTO DOĆI NA PROGRAM USAVRŠAVANJA

Javni i sektorski naručitelji obvezni su do 31. ožujka 2020. godine za sve provedene nabave u 2019. godini dostaviti Statističko izvješće putem EOJN RH. S obzirom na to da se u izvješće unose i jednostavne nabave, trebaju ga dostaviti i oni naručitelji koji su u 2019. godini provodili samo jednostavne nabave, odnosno nisu provodili nijedan od postupaka nabave male ili velike vrijednosti.

Na programu usavršavanja bit će prikazan način popunjavanja i kreiranja Statističkog izvješća putem modula EOJN-a. Dobro planiranje i izrada plana nabave jedna je od ključnih faza prije provedbe postupka javne nabave. Saznajte kako uspješno upravljati jednostavnom nabavom, a kroz primjere iz prakse govorit će se o najčešćim propustima naručitelja te dati smjernice kako iste uspješno rješavati.

Kada i pod kojim uvjetima Zakon dopušta da naručitelji izmijene ugovor ili okvirni sporazum tijekom njegova trajanja, bez provođenja novog postupka javne nabave. Naručiteljima je teško unaprijed isplanirati sve moguće opcije, stoga će biti prikazano kako postupiti u slučaju promjene jediničnih cijena ili u slučaju potrebe za dodatnim radovima ili uslugama te isporukama robe, a koje mijenjaju ugovorene količine i povećavaju vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma.

Polaznici kroz interaktivno sudjelovanje mogu dobiti odgovore na konkretna pitanja iz prakse javne nabave, a pogotovo iz područja koja su obuhvaćena ovim programom usavršavanja.

Program usavršavanja provodi se kao jednodnevni program (8 nastavnih sati).
Svakom polazniku Programa izdaje se potvrda o pohađanju programa usavršavanja sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine, br. 65/17).
Maksimalan broj polaznika po pojedinačnom programu usavršavanja je 50.
Predviđeni termin popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.


Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb, ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave (Evidencijski broj 19 u Registru nositelja programa).
Program usavršavanja iz područja javne nabave odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za politiku javne nabave (Evidencijski broj dodijeljen programu usavršavanja 2019-0471).

Predavač

 

Predavač

Ančica Jonjić,
dipl. iur.

Savjetnica u Službi za pravne poslove, u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu

PROGRAM

Doznajte što Vas očekuje.

 

9.00 – 10.30

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI
(2 nastavna sata)
• Zakonodavni okvir
• Izrada godišnjeg Statističkog izvješća o javnoj nabavi
• Uputa za izradu Statističkog izvješća
• Sadržaj Statističkog izvješća za 2019. godinu

Ančica Jonjić, dipl. iur.

 

10.30 – 10.45

Stanka – kava

 

10.45 – 12.15

PLANIRANJE ZA 2020. GODINU I PLAN NABAVE
(2 nastavna sata)
• Prikaz u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH
• Primjeri i vježba putem EOJN RH
• Propusti naručitelja u procesu planiranja i kako ih izbjeći – primjeri iz prakse
• Uspješno planiranje – Izrada i sadržaj Plana nabave

Ančica Jonjić, dipl. iur.

 

12.15 – 12.45

Stanka

 

12.45 – 14.15

JEDNOSTAVNA NABAVA
(2 nastavna sata)
• Najčešći propusti naručitelja u provedbi jednostavne nabave
• Mogućnosti i obveze kod jednostavne nabave
• Praćenje izvršenja ugovora kod jednostavne nabave
• Primjeri slučajeva iz prakse

Ančica Jonjić, dipl. iur.

 

14.15 – 14.30

Stanka

 

14.30 – 16.00

IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
(2 nastavna sata)
• Uvjeti za dopuštene izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
• Bitni sastojci ugovora i okvirnih sporazuma
• Primjeri izmjena ugovora kod robe, radova i usluga
• Izmjene u odnosu na ugovorene cijene i troškovnik
• Značajne izmjene ugovora
• Obveza raskida ugovora sukladno ZJN 2016

Ančica Jonjić, dipl. iur.

 

 

Lokacija

Pronađite nas u neposrednoj blizini Kvaternikova trga.

 
Inženjerski biro d.d., Zagreb

Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 46 00 888
Fax: +385 1 46 00 875
E-mail: ingbiro@ingbiro.hr
Web: www.ingbiro.hr

KOTIZACIJA

Pogledajte ponudu.

Naknada

Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi
990,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, SWIFT: PBZGH2X, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-312001 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje:
√ sudjelovanje u Programu usavršavanja
√ prezentacije predavača u elektroničkom formatu
√ radni materijal
√ kavu u stanci.


Prijave

Prijave za Program usavršavanja molimo poslati na:
• on-line prijavom sa stranice Programa usavršavanja ili
• e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
• fax: 01/46 00 875, ili
• Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb.

 

Radni materijal

Radni materijal sudionici Programa usavršavanja mogu podići
od 8.30 sati.


Smještaj

Sudionici Programa usavršavanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

GDPR uredba

Napominjemo da postoji mogućnost da na događaju budete fotografirani ili snimljeni, kao i da te fotografije, odnosno snimke, budu objavljene na našim internetskim stranicama i profilima na društvenim mrežama.
Ako ne želite da koristimo Vaše fotografije i/ili snimke za promotivne aktivnosti, molimo da se javite našem osoblju na događaju. Ako to ne učinite, smatra se da ste dali pristanak.
Zahvaljujemo na razumijevanju.