P odrška koju nude savjetodavne usluge poslovnog konzaltinga, kreativno razmišljanje i cjeloviti pristup u potpunosti omogućuju našim klijentima sigurno, visokokvalitetno i dugoročno rješenje i rezultate koji mu donose konkurentnu prednost i jačanje tržišne pozicije. Ekonomski konzalting pruža široki spektar usluga.

slika

"Kreativno razmišljanje i cjeloviti pristup u potpunosti omogućuju našim klijentima

sigurno, visokokvalitetno i dugoročno rješenje"

Ekonomski konzalting

Inženjerski biro d.o.o. je društvo specijalizirano za pružanje sljedećih usluga poslovnog savjetovanja pri spajanju i preuzimanju kompanija ("mergers & acquisitions") za investitore i za prodavatelje koje obuhvaća:

 • izradu informacijskog memoranduma
 • izradu financijskog, tržišnog i poreznog due diligencea
 • izradu analize poslovanja
 • izradu procjene vrijednosti poduzeća, udjela, dionica
 • obavljanje potrebnih predradnji za prodaju društva
 • pomoć pri pronalaženju potencijalnih investitora
 • izradu konačne strukture transakcije i transakcijskih dokumenata
 • obavljanje pripremnih aktivnosti vezano za održavanje skupština i izbor novih organa u društvima
 • provedbu donesenih odluka u trgovačkom registru.

 

Usluge ekonomskog konzaltinga uključuju i:

 • izradu analize poslovanja i vrednovanje poduzeća
 • izradu razvojnih studija društva za potrebe restrukturiranja, novog zaduživanja kod financijskih institucija i sl.
 • financijsko, operativno i vlasničko restrukturiranje
 • pripremu projekata za financiranje bespovratnim potporama iz EU fondova i ostalih izvora
 • izradu investicijskih studija za potrebe investitora
 • izradu studija gospodarske opravdanosti ulaganja za javni sektor.

Organizacijski konzalting

Djelokrug rada organizacijskog konzaltinga uključuje:

 • snimku, analizu i dijagnostiku postojećeg stanja organizacije poslovanja poslovnih i drugih sustava
 • analizu postojećih organizacijskih propisa i usuglašavanje s novim organizacijskim rješenjima
 • izradu projekata nove organizacije
 • izradu programa uvođenja novih organizacijskih rješenja s ciljem unapređenja organizacije poslovanja
 • izradu pravilnika o organizaciji
 • izradu pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta
 • izradu pravilnika o radu
 • izradu tehničkog due diligencea
 • procjenu vrijednosti materijalne imovine poduzeća (oprema, nekretnine).

U due diligence postupcima i procjeni vrijednosti poduzeća Inženjerski biro d.o.o. ima stručnu potporu ovlaštenih revizorskih kuća, društava-kćeri iz Rijeke i Zadra.
Timovi Inženjerskog biroa kreiraju se za potrebe projektnog zadatka, kombiniranjem vlastitih savjetnika iz područja ekonomije, prava i organizacije i vanjskih stručnjaka i eksperata za pojedina specijalistička područja i znanja, s ciljem davanja optimalne usluge po mjeri klijenta.