/ Javna nabava /

Inženjerski biro d.o.o., Zagreb ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave prema rješenju o ovlaštenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Klasa: UP/I-406-01/12-01/04, Urbroj: 517-08-04-02-03-24-23) izdanog u 2024. godini na rok od tri godine.

Stručne osobe   Popis održanih edukacija

 

 

 

Javna nabava

28/05/24 WEBINAR UŽIVO

Program usavršavanja
PLANIRANJE I PROVEDBA JEDNOSTAVNE NABAVE U PRAKSI, PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE U NOVOM ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE

Više       Prijava      

 

 

 

 

/ Osiguranje /

Inženjerski biro d.o.o. ovlašteni je pružatelj edukacije radi kontinuiranog ispunjavanja uvjeta stručnosti iz članka 422. Zakona o osiguranju i u skladu s Pravilnikom o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar te prema ovlaštenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga izdanom u 2020. godini.