Arhiva savjetovanja

U današnjim tržišnim prilikama nije lako biti konkurentan i pronaći i zadržati svoje mjesto na tržištu.
Za ostvarivanje konkurentnosti nužno je stalno praćenje promjena.
Naša savjetovanja pomoći će vam u tome.
Pogledajte arhivu održanih savjetovanja!

ULOGA FINE U STEČAJU, PREDSTEČAJU I STEČAJU POTROŠAČA I U PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA
Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
6. lipnja 2024.


VODKOM 2024: REFORMA U VODNO-KOMUNALNOM SEKTORU
Sheraton Zagreb Hotel, Heinzelova 4a, Zagreb
4. lipnja 2024.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLANIRANJE I PROVEDBA JEDNOSTAVNE NABAVE U PRAKSI, PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE U NOVOM ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
28. svibnja 2024.


NOVI ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA
Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
24. svibnja 2024.


AKTUALNOSTI U RADNOM PRAVU: NOVI INSTITUTI, SUDSKA PRAKSA I ULOGA DRŽAVNOG INSPEKTORATA
Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
7. svibnja 2024.


POSTUPAK ZAPOŠLJAVANJA STRANACA
Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
26. ožujka 2024.


REFORMA SLUŽBENIČKOG ZAKONODAVSTVA DRŽAVNIH I JAVNIH SLUŽBENIKA
Sheraton Zagreb Hotel, Ulica kneza Borne 2, Zagreb
22. ožujka 2024.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2023., JEDNOSTAVNA NABAVA, PLAN NABAVE I REGISTAR UGOVORA

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
19. ožujka 2024.


FINA – OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA I OVRHA NA PLAĆI KOJU PROVODI POSLODAVAC
Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
29. veljače 2024.


NOVINE U VEZI SA ZADNJIM IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU
Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
07. veljače 2024.


NEKRETNINE U 2024. – NOVI ZAKON O UPRAVLJANJU NEKRETNINAMA I POKRETNINAMA U VLASNIŠTVU RH I AKTUALNOSTI U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA
Sheraton Zagreb Hotel, Ulica kneza Borne 2, Zagreb
20. prosinca 2023.


SAVJETOVANJE: PAKET POREZNIH IZMJENA – ŠTO JE NOVO?
Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
5. prosinca 2023.


SAVJETOVANJE: NOVI ZAKON O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA – UČINCI I PROMJENE
Sheraton Zagreb Hotel, Ulica kneza Borne 2, Zagreb
23. studenoga 2023.


WEBINAR: ZAŠTITA OKOLIŠA U UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI I PRAKSI SUDA EU (PROCJENA UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ I EKOLOŠKU MREŽU NATURA 2000)
Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
16. studenoga 2023.


EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2024.
Grand Hotel Adriatic, Opatija
8. - 10. studenoga 2023.


WEBINAR: PRAVILA IZRADE OPĆIH AKATA
Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
24. listopada 2023.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE, TEHNIČKE SPECIFIKACIJE, TROŠKOVNICI I NORME, ZELENA JAVNA NABAVA

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
28. rujna 2023.


WEBINAR: FINA – (ELEKTRONIČKA) OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA I OVRHA NA PLAĆI KOJU PROVODI POSLODAVAC
Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
21. rujna 2023.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
OSLANJANJE NA TUĐU SPOSOBNOST, POJAŠNJAVANJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDE TE E-ŽALBA

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
9. svibnja 2023.


WEBINAR:
RADNO PRAVO – AKTUALNOSTI U SVJETLU ZAKONSKIH IZMJENA I SEZONE GODIŠNJIH ODMORA

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
27. travnja 2023.


WEBINAR:
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA U UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
20. travnja 2023.


WEBINAR:
GDPR – TEMELJNA PITANJA I PRAKSA NADZORNIH TIJELA

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
18. travnja 2023.


WEBINAR:
CESIJA – OTKUP I PRISILNA NAPLATA POTRAŽIVANJA

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
23. ožujka 2023.


WEBINAR:
FINA – (ELEKTRONIČKA) OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA I OVRHA NA PLAĆI KOJU PROVODI POSLODAVAC

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
9. ožujka 2023.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI, SMJERNICE ZA JEDNOSTAVNU NABAVU I PLANIRANJE U 2023. GODINI

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
1. ožujka 2023.


WEBINAR:
PROVEDBA OVRHE NA NEKRETNINAMA I POKRETNINAMA

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
23. veljače 2023.


WEBINAR:
ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO – NEDAVNE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA I SUDSKA PRAKSA

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
16. veljače 2023.


WEBINAR:
UREĐENJE MEĐE I RAZVRGNUĆE SUVLASNIŠTVA – PITANJA I IZAZOVI U PRAKSI

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
9. veljače 2023.


WEBINAR:
USKLAĐIVANJE STATUTA (DRUŠTVENOG UGOVORA, AKTA O OSNIVANJU) S EUROM

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
27. siječnja 2023.


WEBINAR:
IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O RADU – NOVA PRAVA I OBVEZE I REGULACIJA DO SADA NEREGULIRANIH PITANJA

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
16. prosinca 2022.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
UTJECAJ UVOĐENJA EURA NA JAVNU NABAVU TE PROVEDBA NABAVA FINANCIRANIH SREDSTVIMA EU

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
29. studenoga 2022.


FINA – (ELEKTRONIČKA) OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA I OVRHA NA PLAĆI KOJU PROVODI POSLODAVAC
Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
17. studenoga 2022.


EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2023.
Grand Hotel Adriatic, Opatija
9. - 11. studenoga 2022.


EUROPSKI OVRŠNI NASLOV, EUROPSKI PLATNI NALOG TE EUROPSKI NALOG ZA BLOKADU RAČUNA KAO INSTRUMENTI PREKOGRANIČNE PRISILNE NAPLATE
Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
27. listopad 2022.


AKTUALNA PITANJA IZ UPRAVNOG PRAVA
Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
6. listopad 2022.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
JEDNOSTAVNA NABAVA – OD OPĆEG AKTA DO PROVEDBE U PRAKSI, KREIRANJE ESPD OBRASCA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE, EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
27. rujna 2022.


WEBINAR:
PRIPREME ZA UVOĐENJE EURA – NOVE SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
1. rujna 2022.


WEBINAR:
PROCJENA UČINKA NA ZAŠTITU PODATAKA (DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT – DPIA)

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
14. lipnja 2022.


WEBINAR:
ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO – PRAKTIČNA PITANJA UPISA, DIGITALIZACIJE I PREDLOŽENIH IZMJENA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
9. lipnja 2022.


WEBINAR:
PROMJENE STEČAJNOG ZAKONA I ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA TE PROMJENE ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
1. lipnja 2022.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
ZAKONITA PROVEDBA OTVORENOG POSTUPKA, IZRADA DOKUMENTACIJE O NABAVI, PREGLED I OCJENA PONUDA, PRIMJERI IZ PRAKSE

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
19. svibnja 2022.


WEBINAR:
PROVEDBA OVRHE U REPUBLICI HRVATSKOJ I ULOGA FINA-e

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
12. svibnja 2022.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2021. I OSTALE OBVEZE NARUČITELJA, JEDNOSTAVNA NABAVA – OD PRAVILNIKA DO PROVEDBE U PRAKSI I OBJAVA U EOJN RH

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
17. ožujka 2022.


WEBINAR:
Ugovor o građenju u javnoj nabavi

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
10. ožujka 2022.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
PRIMJENA ČLANKA 263. I 293. ZJN 2016 U PRAKSI, OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
18. veljače 2022.


WEBINAR:
Provedba ovrhe u Republici Hrvatskoj i uloga FINA-e

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
11. veljače 2022.


 

WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLANIRANJE U JAVNOJ NABAVI ZA PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE ZA 2022. GODINU, PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU, OKVIRNI SPORAZUM I UGOVOR O JAVNOJ NABAVI – UPRAVLJANJE, IZMJENE, RASKID, REGISTAR

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
7. prosinca 2021.


WEBINAR:
Pravila izrade općih akata

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
23. studenoga 2021.


Ekonomska politika Hrvatske u 2022. – postpandemijski izazovi
Grand Hotel Adriatic, Opatija
10.-12. studenoga 2021.


WEBINAR:
Provedba ovrhe u Republici Hrvatskoj i uloga FINA-e

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
29. listopada 2021.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
JAVNA NABAVA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ ESI FONDOVA

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
30. rujna 2021.


WEBINAR:
Zakon o parničnom postupku – najnovija sudska praksa i sporna postupovnopravna pitanja

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
30. lipnja 2021.


WEBINAR:
Tužba u upravnom sporu odgodni učinak tužbe i privremena mjera

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
17. lipnja 2021.


WEBINAR:
Obnova zgrada nakon potresa prema važećim propisima

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
20. svibnja 2021.


WEBINAR:
Trgovci i zaštita potrošača

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
19. svibnja 2021.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
JAVNA NABAVA GRAĐEVINSKIH RADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
– PLANIRANJE, PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPAKA JAVNE NABAVE
– PRAKSA DKOM-a

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
5. svibnja 2021.


WEBINAR:
Zemljišnoknjižno pravo – značajni instituti, primjena i sudska praksa

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
23. travnja 2021.


WEBINAR:
Zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj prema novom Zakonu o strancima

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
20. travnja 2021.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI I OBJAVA U EOJN I OKVIRNI SPORAZUM I UGOVOR S PRIMJERIMA PRAKSE DKOM-a I VUS-a

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
10. ožujka 2021.


WEBINAR:
Izmjene i dopune ovršnog zakona – Što je novo?

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
22. siječnja 2021.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLANIRANJE JAVNE NABAVE ZA 2021., JEDNOSTAVNA NABAVA, UGOVORI O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNI SPORAZUMI, REGISTAR UGOVORA

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
21. siječnja 2021.


WEBINAR:
Izmjene i dopune ovršnog zakona – Što je novo?

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
17. prosinca 2020.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLANIRANJE JAVNE NABAVE ZA 2021., JEDNOSTAVNA NABAVA, UGOVORI O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNI SPORAZUMI, REGISTAR UGOVORA

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
25. studenoga 2020.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
KADA I KAKO TRAŽITI POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDA TE AŽURIRANIH POPRATNIH DOKUMENATA, KAKO SE PRAVILNO OSLONITI NA SPOSOBNOST DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA KROZ PRAKSU DKOM-a I VUS-a

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
28. listopada 2020.


WEBINAR:
Kako pokrenuti web trgovinu?

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
23. listopada 2020.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLANIRANJE, JEDNOSTAVNA NABAVA UZ PRIMJER OPĆEG AKTA, UPRAVLJANJE UGOVORIMA – IZMJENE UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA, RASKID

Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb
15. listopada 2020.


WEBINAR:
Cediranje u trgovačkom poslovanju – praktična pitanja

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
14. srpnja 2020.


WEBINAR:
Ugovor o posredovanju – praktična pitanja

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
7. srpnja 2020.


WEBINAR:
Poslovno uvjetovani otkaz u doba pandemije

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
26. lipnja 2020.


WEBINAR:
Plaća i novine u provedbi ovrhe na plaći uslijed pandemije

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
16. lipnja 2020.


WEBINAR:
Program usavršavanja iz područja javne nabave
SPECIFIČNOSTI KOD IZRADE DOKUMENTACIJE O NABAVI U POSTUPCIMA FINANCIRANIM IZ FONDOVA EU; ODREĐIVANJE KRITERIJA ZA ODABIR EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
4. lipnja 2020.


WEBINAR:
Godišnji odmori u doba korone – praktična pitanja

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
29. svibnja 2020.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI, PLANIRANJE ZA 2020. I JEDNOSTAVNA NABAVA TE DOPUŠTENE IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
12. veljače 2020.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
PRIMJENA ČLANKA 263. I 293. ZJN 2016 U PRAKSI, OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
17. prosinca 2019.


Radionica
IZMJENE PREKRŠAJNOG ZAKONA S POSEBNIM OSVRTOM NA BITNE POVREDE ODREDABA PREKRŠAJNOG POSTUPKA NA KOJE VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE PAZI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
27. studenoga 2019.


EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2020.
Grand Hotel Adriatic, Opatija
6. – 8. studenoga 2019.


Radionica
ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA I UPIS U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
17. listopada 2019.


Radionica
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU I REVIZIJSKA NOVELA – PRAKTIČNI SAVJETI I UPUTE

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
10. listopada 2019.


Radionica
NOVINE U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU I PRIMJENA NOVOGA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
3. listopada 2019.


VODKOM2019
Grand Hotel Adriatic, Opatija
18. – 20. rujna 2019.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLANIRANJE I PRIPREMA POSTUPKA JAVNE NABAVE,JEDNOSTAVNA NABAVA, PLAN NABAVE I REGISTAR UGOVORA

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
25. rujna 2019.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLAN NABAVE, REGISTAR UGOVORA I NOVINE U EOJN, IZRADA OPĆEG AKTA I JEDNOSTAVNA NABAVA U PRAKSI

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
7. svibnja 2019.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI, IZRADA PLANA NABAVE U EOJN RH, REGISTAR UGOVORA, OPĆI AKT O JEDNOSTAVNOJ NABAVI, POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE, JEDNOSTAVNA NABAVA U PRAKSI, PRIMJERI IZ PRAKSE

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
26. ožujka 2019.


Program usavršavanja iz područja javne nabave
NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a S PRIKAZOM PO INSTITUTIMA U SUSTAVU JAVNE NABAVE I EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA S PRIMJERIMA IZ PRAKSE I PRAKSA DKOM-a

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
31. siječnja 2019.


AKTUALNOSTI U RADNOM PRAVU I MIROVINSKOM OSIGURANJU U 2019. GODINI
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb
24. siječnja 2019.