EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2023.

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2023.

studeni 2022.
Broj stranica: 384

Stara cijena: 750,00 kn /99,54 EUR

Cijena: 300,00 kn / 39,82 EUR


EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2022.

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2022. - POSTPANDEMIJSKI IZAZOVI

studeni 2021.
Broj stranica: 315

Cijena: 300,00 kn / 39,82 EUR


EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2020.

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2020.
 


studeni 2019.
Broj stranica: 374

Cijena: 250,00 kn / 33,18 EUR


EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2019.

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2019.
 


studeni 2018.
Broj stranica: 440

Cijena: 250,00 kn / 33,18 EUR


RADNI ODNOSI – AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

RADNI ODNOSI – AKTUALNOSTI U 2018. GODINI
 


ožujak 2018.
Broj stranica: 232

Cijena: 100,00 kn / 13,27 EUR


UGOVOR O OSIGURANJU – KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

UGOVOR O OSIGURANJU – KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA
 

prosinac 2017.
Broj stranica: 284

Cijena: 150,00 kn / 19,91 EUR


EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2018.

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2018.

 

studeni 2017.
Broj stranica: 468

Cijena: 150,00 kn / 19,91 EUR


UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA – NOVI PROPISI I POSTUPANJE U PRAKSI

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA – NOVI PROPISI I POSTUPANJE U PRAKSI
 

listopad 2017.
Broj stranica: 249

Cijena: 100,00 kn / 13,27 EUR


NOVELA OVRŠNOG ZAKONA – 2017.

NOVELA OVRŠNOG ZAKONA – 2017.
 

rujan 2017.
Broj stranica: 199

Cijena: 80,00 kn / 10,62 EUR


AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA – 2017.

AKTUALNOSTI UPRAVNE
PRAKSE I UPRAVNOGA
SUDOVANJA – 2017.  

svibanj 2017.
Broj stranica: 190

Cijena: 90,00 kn / 11,94 EUR


NOVINE I AKTUALNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA – 2017.

NOVINE I AKTUALNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA – 2017.
 

ožujak 2017.
Broj stranica: 207

Cijena: 100,00 kn / 13,27 EUR


NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI I NOVI ZAKON O KONCESIJAMA

NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI I NOVI ZAKON O KONCESIJAMA
 

siječanj 2017.
Broj stranica: 191

Nova cijena: 90,00 kn / 11,94 EUR


EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2017.

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2017.
 

studeni 2016.
Broj stranica: 410

Nova cijena: 150,00 kn / 19,91 EUR


AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA – 2016.

AKTUALNOSTI UPRAVNE
PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA – 2016.

listopad 2016.
Broj stranica: 225

Nova cijena: 90,00 kn / 11,94 EUR


PRIMJENA ZAKONA O RADU IZ 2014. I NOVIH PODZAKONSKIH PROPISA

PRIMJENA ZAKONA O RADU
IZ 2014. I NOVIH PODZAKONSKIH PROPISA

ožujak 2016.
Broj stranica: 169

Nova cijena: 80,00 kn / 10,62 EUR


EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2016.

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2016.
 

studeni 2015.
Broj stranica: 380

Cijena: 150,00 kn / 19,91 EUR


AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA

AKTUALNOSTI UPRAVNE
PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA


listopad 2015.
Broj stranica: 273

Cijena: 80,00 kn / 10,62 EUR


REFORMA HRVATSKOG INSOLVENCIJSKOG PRAVA - NOVI STEČAJNI ZAKON

REFORMA HRVATSKOG INSOLVENCIJSKOG PRAVA - NOVI STEČAJNI ZAKON

rujan 2015.
Broj stranica: 268

Cijena: 80,00 kn / 10,62 EUR


NOVI PROPISI RADNOG I SOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA - 2015.

NOVI PROPISI RADNOG I SOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA - 2015.

ožujak 2015.
Broj stranica: 172

Nova cijena: 80,00 kn / 10,62 EUR


OSIGURANJE OD IZVANUGOVORNE I UGOVORNE (PROFESIONALNE) ODGOVORNOSTI

OSIGURANJE OD IZVANUGOVORNE I UGOVORNE (PROFESIONALNE) ODGOVORNOSTI

ožujak 2015.
Broj stranica: 274

Nova cijena: 100,00 kn / 13,27 EUR