lipnja

RADIONICA

Odgovornost članova upravljačke strukture u društvima kapitala

 

6. lipnja 2019. (četvrtak)
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a
Početak rada je u 10.00 sati.

 

 

Predavač:
Nevenka Marković, dipl. iur.
, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske.
Pravne discipline, iako na prvi pogled djeluju kao odvojene i neovisne cjeline, stvaraju jedinstvenu i koherentnu cjelinu. Štoviše, radi pravilne primjene prava je nužno ponekad pravila iz različitih pravnih disciplina tumačiti koordinirano vodeći računa o cilju i svrsi pravnih pravila. Zato Inženjerski biro d.d. organizira radionicu iz područja prava društava za pravnike koji se u najvećoj mjeri bave kaznenim pravom. Cilj radionice je sucima, odvjetnicima, državnim odvjetnicima približiti ratio pojedinih pravila i instituta prava društava koji se moraju uzeti u obzir pri odlučivanju u kaznenim predmetima.

Program radionice provodi se kao jednodnevni program (4 nastavna sata).
Svakom polazniku radionice bit će omogućeno sudjelovanje u raspravi, postavljanje pitanja i konzultacije s predavačima.
Kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada tema i interaktivna komunikacija s predavačima, broj sudionika je ograničen.

 

 

10.00 – 14.30
(stanka: 12.00 – 12.30)

• Osobe ovlaštene za vođenje poslovanja društva kapitala
• Osobe ovlaštene za zastupanje društava kapitala
• Osobe ovlaštene odrediti predstavnike pravne osobe
• Odgovornost članova upravljačke strukture prema vjerovnicima
• Odgovornost članova upravljačke strukture prema društvu
• Gospodarska kaznena djela


Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 720,00 kn + PDV (900,00 kn s PDV),
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311906 i naznakom “za radionicu”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje na radionici
- prezentacija predavača na CD-u
- radni materijal
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za savjetovanje molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici radionice mogu podići od 9.30 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici radionice sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o savjetovanju možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.