ožujka

Nekretnine u pravnom prometu u funkciji razvoja općina i gradova Republike Hrvatske

 

28. ožujka 2019. (četvrtak)
Sheraton Zagreb Hotel
Kneza Borne 2 • Zagreb
Početak rada u 10.00 sati.

 

 

Ukupna vrijednost transakcija vezanih uz nekretnine, prema ekonomskim analizama, postojano raste. Unatoč tome, nekretnine u Republici Hrvatskoj predstavljaju ipak u značajnoj mjeri neiskorišten gospodarski potencijal. Cilj ovog savjetovanja je ukazati na potencijalne pozitivne učinke koje nekretnine mogu imati na gospodarski razvoj. Istaknuti stručnjaci održati će niz predavanja koja se bave upravo gradnjom, procjenom tržišne vrijednosti nekretnina, komunalnim gospodarstvom te nekretninama u vlasništvu države. Izlaganja će biti od neprocjenjive koristi službenicima u javnoj upravi, odvjetnicima, pravnicima, pravnim savjetnicima, ali i ekonomistima i srodnim strukama.

 

 

10.00 – 10.30

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I ZAKONA O GRADNJI
• izrada i donošenje prostornih planova nove generacije (izrada i donošenje u elektroničkom obliku, sudjelovanje javnopravnih tijela, djelatnosti zavoda za prostorno uređenje, komunikacija elektroničkim putem, sadržaj prostornih planova, uvjeti za planiranje prostora, mogućnost donošenja prostornih planova)
• izrada idejnog i glavnog projekta u elektroničkom obliku te smanjivanje njihova sadržaja i troškova izrade
• oslobađanje investitora od obveze pribavljanja posebnih uvjeta, uvjeta priključenja i potvrda glavnog projekta koji su uvjet za izdavanje lokacijske, odnosno građevinske dozvole te izdavanje istih elektroničkim putem
• smanjenje broja potvrda glavnog projekta koje je potrebno izdati u svrhu izdavanja građevinske dozvole
• dopuštena odstupanja u građenju
• olakšavanje izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola u slučajevima u kojima nije donesen UPU
• druge novosti

Josip Bienenfeld, dipl. iur., načelnik Sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja


10.30 – 11.00

ZAKON O PROCJENI VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 2015. – 2018.
• Uvod
• Definicija tržišne vrijednosti nekretnine
• Osnovne postavke za procjenu vrijednosti nekretnina
• Tržišni modeli
• Tržišna naknada i izvlaštenje
• Primjena načela prethodnog učinka
• Kategorije zemljišta
• Primjena ZPVN-a 2015. – 2018.
• Problematika u primjeni ZPVN-a
• Zaključno

mr. sc. Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja


11.00 – 11.30

PRAVNO UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SUKLADNO NOVOM ZAKONU O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU
• Određivanje komunalne infrastrukture
• Komunalna infrastruktura kao javno dobro u općoj uporabi
• Upravljanje komunalnom infrastrukturom
• Mehanizmi financiranja građenja i održavanja komunalne infrastrukture
• Upravni postupci u području komunalnog gospodarstva

prof. dr. sc. Dario Đerđa, predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci


11.30 – 12.00

STANKA – kava


12.00 – 12.30

NEKRETNINE U VLASNIŠTVU DRŽAVE U FUNKCIJI RAZVOJA OPĆINA I GRADOVA REPUBLIKE HRVATSKE
Tomislav Boban, dipl. iur., državni tajnik u Ministarstvu državne imovine


12.30 – 13.30

RASPRAVA – PITANJA I ODGOVORI


Svi prijavljeni sudionici mogu postaviti pitanja i prije savjetovanja na e-mail adresu alen.bijelic@ingbiro.hr.
Pitanja će biti proslijeđena predavačima te će sudionici dobiti odgovore na savjetovanju.


Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 1100,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311904 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje na savjetovanju
- CD s prezentacijama predavača
- radni materijal
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za savjetovanje molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici savjetovanja mogu podići od 8.00 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici savjetovanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o savjetovanju možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.