travnja

Radionica
UČINCI I POSLJEDICE POSTUPKA IZVANREDNE UPRAVE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA OD SISTEMSKOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

 

26. travnja 2018. (četvrtak)
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb
(dvorana na II. katu)
Početak rada u 9.30 sati.

 

Prijava

 

Predavač:
Nevenka Marković, dipl. iur.
, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske.

Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (Nar. novine, br. 32/17) stupio je na snagu 7. travnja 2017. i odmah izazvao niz polemika i rasprava u stručnoj javnosti. Kratko razdoblje u kojem je donesen spomenuti zakon i problemi koje je pokušao sanirati značajno su pridonijeli javnoj raspravi. Budući da je Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku donio niz novih pravila koja u praksi ostavljaju velik prostor tumačenjima, vjerovnici su se zabrinuli glede svojih prava i mogućnosti naplate.

Radionica je namijenjena svim vjerovnicima, odvjetnicima, javnim bilježnicima i pravnicima u gospodarstvu koji se u svom radu susreću s kompleksnom materijom spomenutog zakona.

Program radionice provodi se kao jednodnevni program (4 nastavna sata).

Svakom polazniku radionice bit će omogućeno sudjelovanje u raspravi, postavljanje pitanja i konzultacije s predavačem.
Kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada tema i interaktivna komunikacija s predavačem, broj sudionika je ograničen.
Predviđen termin popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

 

  Svrha i cilj postupka izvanredne uprave
  Položaj vjerovnika u postupku izvanredne uprave
  Utvrđivanje i osporavanje tražbina u postupku izvanredne uprave
  Sklapanje nagodbe dužnika i vjerovnika i njene posljedice
  Troškovi postupka izvanredne uprave
  Pretpostavke za otvaranje stečajnog postupka za vrijeme ili nakon postupka izvanredne uprave


Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 680,00 kn + PDV (850,00 kn s PDV),
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311805 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje u Programu radionice
- prezentacija predavača na CD-u
- radni materijal
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za Radionicu molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici Radionice mogu podići od 9.00 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici Radionice sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o Radionici možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.