travnja

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb, ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave (Evidencijski broj 19 u Registru nositelja programa)
Program usavršavanja iz područja javne nabave odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za politiku javne nabave (Evidencijski broj dodijeljen programu usavršavanja 2018-0103)

Program usavršavanja iz područja javne nabave
DOKUMENTACIJA I PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVE

 

24. travnja 2018. (utorak)
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb
(dvorana na II. katu)
Početak rada u 9.00 sati.

 

Prijava

 

Program usavršavanja provodi se kao jednodnevni program (8 nastavnih sati).
Svakom polazniku Programa izdaje se potvrda o pohađanju programa usavršavanja sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17).
Maksimalan broj polaznika po pojedinačnom programu usavršavanja je 50.
Predviđeni termin popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

 

9.00 – 10.30

IZRADA DOKUMENTACIJE O NABAVI U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
(2 nastavna sata)
• ažuriranje popratnih dokumenata
• prethodna analiza tržišta
• izrada DON i stavljanje DON na raspolaganje
• dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s DON (pravodobnost zahtjeva, računanje rokova)
• sadržaj DON

Darko Josipović, dipl. ing.


10.30 – 10.45

STANKA – kava


10.45 – 12.15

IZRADA DOKUMENTACIJE O NABAVI U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE (nastavak)
(2 nastavna sata)
• određivanje predmeta nabave, podjela na grupe
• opis i količina predmeta nabave, podjela na grupe
• osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti, ESPD
• ekonomski najpovoljnija ponuda, trošak životnog vijeka
• jamstva u javnoj nabavi i rokovi

Darko Josipović, dipl. ing.


12.15 – 13.00

STANKA


13.00 – 15.15

ANALIZA I PREGLED PONUDA KROZ PRAKSU DKOM-a
(3 nastavna sata)
• postupak pregleda i ocjene ponuda – o čemu voditi računa
• primjena članka 293. ZJN 2016. – što se može upotpuniti i pojasniti, a što ne
• primjena članka 263. ZJN 2016. – dostava i provjera ažuriranih popratnih dokumenata
• razlozi za odbijanje ponude
• odbijanje izuzetno niske ponude
• provjera računske ispravnosti ponude

Nikolina Bačurin, dipl. oec.


15.15 – 16.00

ANALIZA I PREGLED PONUDA KROZ PRAKSU DKOM-a
(1 nastavni sat)
• završetak postupka javne nabave

Nikolina Bačurin, dipl. oec.


Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 920,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311803 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje u Programu usavršavanja
- prezentacije predavača na CD-u
- radni materijal
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za Program usavršavanja molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici Programa usavršavanja mogu podići od 8.00 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici Programa usavršavanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o Programu usavršavanja možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.