srpnja

SAVJETOVANJE ODGOĐENO

Poštovani,
obavještavamo Vas da savjetovanje "NOVI PODZAKONSKI PROPISI ZA PROVEDBU NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI", koje je najavljeno za četvrtak 6. srpnja 2017. u Sheratonu, odgađamo do donošenja novih podzakonskih propisa na temelju novog Zakona o javnoj nabavi.
O novom terminu savjetovanja naknadno ćemo Vas obavijestiti.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Inženjerski biro d.d.


NOVI PODZAKONSKI PROPISI ZA PROVEDBU NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

6. srpnja 2017. (četvrtak)
Sheraton Zagreb Hotel
Kneza Borne 2 • Zagreb
Početak u 10.00 sati

 

Novi Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. kao opći normativni okvir kojim se uređuje sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2017. donosi niz promjena koje se odnose na pojedine institute javne nabave, ali i na podzakonske propise za provedbu Zakona.
Na savjetovanju će biti riječi o novim podzakonskim propisima za provedbu novog Zakona o javnoj nabavi kojima se uređuju pitanja izrade dokumentacije o nabavi i ponude, plana nabave i registra ugovora, prethodnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o dokumentaciji o nabavi, postupanja u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave, dostave elektroničke žalbe, nadzora nad provedbom Zakona te izobrazbe u području javne nabave.
Predavači na savjetovanju su istaknuti stručnjaci iz područja javne nabave iz Uprave za politiku javne nabave u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta koji su sudjelovali u izradi novog Zakona o javnoj nabavi i novih podzakonskih propisa.

Za savjetovanje će biti pripremljen Priručnik koji sadrži:
• tekst novog Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16) s obrazloženjem pojedinih odredaba
• Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
• Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi
• Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
• Uredbu o standardnom obrascu za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi s uputama i ESPD obrascem (CD)
• Uredbu o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV), zadnja pročišćena verzija (CD)
• Uredbu o standardnim obrascima (CD)
• prezentacije predavača (CD).

 

 

10.00 – 11.30

OPĆI PREGLED PODZAKONSKIH PROPISA ZA PROVEDBU NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
Ivan Palčić, dipl. iur., voditelj Službe za međunarodnu suradnju, razvoj i usklađivanje sustava, Uprava za politiku javne nabave, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta


PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE
Ante Loboja, dipl. iur., voditelj Službe za stručnu pomoć, Uprava za politiku javne nabave, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta


11.30 – 12.00

STANKA – kava


12.00 – 12.45

PRAVILNIK O NADZORU NAD PROVEDBOM ZAKONA O JAVNOJ NABAVI S PRIMJERIMA IZ PRAKSE U DOSADAŠNJOJ PROVEDBI NADZORA
Zoran Vuić, dipl. iur., voditelj Službe za nadzor, Uprava za politiku javne nabave, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta


12.45 – 14.00

RASPRAVA, KONZULTACIJE I ODGOVORI NA PITANJA


Naknada za sudjelovanje na savjetovanju po sudioniku iznosi 1.250,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311709 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje na savjetovanju
- Priručnik ZAKON O JAVNOJ NABAVI (Nar. nov. 120/16) I PROPISI ZA PROVEDBU ZAKONA
- radni materijal
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za savjetovanje molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici radionice mogu podići od 8,30 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici savjetovanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o savjetovanju možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.