Inženjerski biro d.d.

Heinzelova 4a
10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon: 00385/1 46 00 888
Faks: 00385/1 46 00 875

e-mail: ingbiro@ingbiro.hr

radno2013

Inženjerski biro d.d.

organizira savjetovanje

 

NOVINE I AKTUALNA PITANJA

IZ RADNIH ODNOSA -

OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA U 2013.

 

23. siječnja (srijeda) 2013.

Sheraton Zagreb Hotel • Kneza Borne 2 • Zagreb

Početak rada u 10,00 sati.

 

Inženjerski biro d.d. već tradicionalno početkom godine organizira savjetovanje iz područja radnih odnosa, nastojeći uvijek ponuditi teme koje svojom aktualnošću izazivaju pozornost praktičara.
Ovaj put teme se odnose na primjenu odredaba ZOR-a (Nar. nov., br. 149/09, 61/11, 82/12) koje u primjeni izazivaju određene nejasnoće te na one institute radnoga prava koji su u posljednje vrijeme obuhvaćeni izmjenama ZOR-a i čitavim nizom novih propisa:

  • novim Ovršnim zakonom (Nar. nov., br. 112/12)
  • Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
    (Nar. nov., br. 112/12)
  • Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12 i 144/12-Uredba Vlade RH)
  • Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca
    (Nar. nov., br. 86/08)
  • Zakonom o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 133/12)
  • Zakonom o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje (Nar. nov., br. 82/12, 88/12-ispr.).

Poseban dio Programa savjetovanja bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika.

 

PROGRAM SAVJETOVANJA

AKTUALNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA RAD O PRIMJENI ZAKONA O RADU
- opće odredbe (primjena i ograničenja u primjeni ZOR-a, pojam radnik
  i poslodavac, evidencija o radnicima)

- sklapanje ugovora o radu (ugovor o radu na određeno i neodređeno
  vrijeme, sadržaj ugovora o radu, posebni uvjeti za sklapanje ugovora
  o radu)

- radno vrijeme (puno, nepuno i skraćeno radno vrijeme, raspored
  radnog vremena, prekovremeni rad, preraspodjela radnog vremena)

- odmori i dopusti (stanka, dnevni, tjedni i godišnji odmor te plaćeni
  i neplaćeni dopust)

- plaća (određivanje plaće, isprave o plaći, pravo na povećanu plaću,
  zabrana prijeboja)

- sudjelovanje radnika u odlučivanju na nacionalnoj razini
  (radničko vijeće, obavješćivanje, savjetovanje i suodlučivanje,
  predstavnik radnika u organu poslodavca koji nadzire vođenje
  poslova poslodavca)

Ilija Tadić, dipl. iur., načelnik Odjela radnog prava, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Irena Cvitanović, dipl. iur., voditeljica odsjeka u Odjelu radnog prava, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

PRAVO NA PLAĆU I NAČINI OSTVARIVANJA TOGA PRAVA
- prisilna naplata plaće na temelju potvrde o neisplaćenoj plaći
  (na temelju izmijenjenog i dopunjenog Zakona o provedbi ovrhe
  na novčanim sredstvima i novog Ovršnog zakona)

- plaće radnika u postupku predstečajne nagodbe
- isplata neisplaćenih plaća radnika prema Zakonu o osiguranju
  potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca i prema
  Stečajnom zakonu

mr. sc. Darko Terek, odvjetnik, Zagreb

UGOVOR O RADU I OTKAZ UGOVORA - AKTUALNA SUDSKA PRAKSA
- ugovor o djelu i ugovor o radu
- pretvaranje ugovora o radu s određenog na neodređeno vrijeme
  (tužbeni zahtjev)

- nadomještanje suglasnosti za otkaz
- otkaz kod probnog rada
- otkazni rok i bolovanje
Darko Milković, dipl. iur., zamjenik predsjednika i sudac Županijskog suda u Zagrebu

OVRHA NA PLAĆI NAKON 1. SIJEČNJA 2013.
mr. sc. Darko Terek , odvjetnik, Zagreb

NOVO UREĐENJE KOLEKTIVNIH PREGOVORA I KOLEKTIVNIH
UGOVORA U RH

- izmjene ZOR-a Zakonom o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
  tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje

  (Nar. nov., br. 82/12, 88/12-ispr.)
dr. sc. Viktor Gotovac, Katedra za radno pravo, Pravni fakultet u Zagrebu

RASPRAVA, KONZULTACIJE I ODGOVORI NA PITANJA

 

Zbornik radova sadrži:
- autorske referate
- urednički pročišćeni tekst Zakona o radu

  (Nar. nov., br. 149/09, 61/11, 82/12)
- Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti
  za kolektivno pregovaranje

  (Nar. nov., br. 82/12, 88/12-ispr.)
- urednički pročišćeni tekst Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
  (Nar. nov., br. 91/10, 112/12).

 

NAKNADA:

Naknada za sudjelovanje na savjetovanju iznosi po sudioniku 1.150,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora: Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a,
Zagreb broj 2484008-1101209853 (Raiffeisen bank d.d.),
IBAN: HR9024840081101209853, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311301 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje:
- sudjelovanje na savjetovanju,
- Zbornik radova: NOVINE I AKTUALNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA - OSTVARIVANJE
  I ZAŠTITA PRAVA U 2013.

- radne materijale,
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za savjetovanje molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb.

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici savjetovanja mogu podići od 8,00 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici savjetovanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o savjetovanju možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.