SNIMKA WEBINARA
Godišnji odmori
u doba korone –
praktična pitanja
Kupi snimku

 

Konkretna i praktična pitanja u vezi s godišnjim odmorom s posebnim osvrtom na problematiku koja je nastala uslijed pandemije

WEBINAR

Trajanje: 60 minuta

Cilj webinara:
Cilj webinara jest približiti sudionicima složenu problematiku godišnjih odmora, napose u ljetu u kojem aktualna pandemija COVID-19 zahtijeva prilagodbe radnika i poslodavaca. No, i dalje je nužno pažljivo tumačiti odredbe Zakona o radu i osigurati njegovu primjenu u svakoj pojedinoj situaciji kako bi se očuvala prava radnika i kako bi se poslodavac zaštitio od eventualne prekršajne ili neke druge odgovornosti.
Stoga će se u ovom webinaru posebna pažnja dati konkretnim i praktičnim pitanjima godišnjeg odmora s posebnim osvrtom na problematiku koja je nastala uslijed pandemije.

Kome je webinar namijenjen?
√ Korporativnim pravnicima
√ Djelatnicima kadrovskih službi
√ Svima koji odlučuju o godišnjim odmorima u svom trgovačkom društvu – članovi uprave i drugi
√ Odvjetnicima i sucima, tj. svima koji se u radu susreću s problematikom radnog prava

Predavač

Predavač

Alen Bijelić, mag. iur.


Urednik Pravnog portala ingbiro.com i Hrvatske pravne revije –
savjetnik za pravne poslove u Inženjerskom birou d.d.

PROGRAM

Doznajte što Vas očekuje.

 

1. Pravo na godišnji odmor
- Pravo na godišnji odmor prema Zakonu o radu i Konvenciji o plaćenom godišnjem odmoru i propisima EU
- Osvrt na pojedine kolektivne ugovore

2. Sastavljanje rasporeda godišnjih odmora
- Kako ispravno sastaviti raspored godišnjih odmora?
- Može li poslodavac jednostrano dodijeliti godišnji odmor u okolnostima nakon karantene?

3. Računanje godišnjeg odmora
- Stjecanje prava na puni i razmjerni godišnji odmor

4. Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću godinu u skladu sa Zakonom o radu

5. Godišnji odmor radnika u različitim okolnostima
- Godišnji odmor uslijed otkaza ugovora o radu
- Godišnji odmor nakon proteka vremena na koje je sklopljen ugovor
- Godišnji odmor nakon sporazumnog otkaza

6. Odgovori na pitanja sudionika webinara

 

Upute

Doznajte kako pristupiti webinaru.

Osnovne pretpostavke za pristup i sudjelovanje na webinaru:
• na računalo nije potrebno instalirati nikakav dodatan program. Dovoljno je kliknuti link koji ćete dobiti na Vaš osobni e-mail;
• webinari se mogu pratiti putem stolnog računala, prijenosnog računala, tableta i pametnog telefona;
• potrebna je širokopojasna internetska veza (žičana ili bežična);
• potreban je zvučnik (integrirani ili vanjski povezan putem USB kabla ili bluetootha).

CIJENA

Pogledajte ponudu.

Cijena snimke webinara iznosi 300,00 kn s uključenim PDV-om.

 

 

image01

twitter    facebook    linkedin    youtube

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875