Program usavršavanja iz područja javne nabave
PRIMJENA ČLANKA 263. I 293. ZJN 2016 U PRAKSI, OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA

 

Na ovom programu usavršavanja imat ćete priliku doznati kako postupiti prilikom provedbe postupaka javne nabave od planiranja do uspješnog izvršenja i kroz Vaša konkretna pitanja iz područja javne nabave dobiti odgovore na slučajeve iz prakse s kojima se svakodnevno susrećete.

ZAŠTO DOĆI NA PROGRAM USAVRŠAVANJA

Primjena instituta pojašnjavanja i/ili upotpunjavanja ponuda kao i oslanjanja na tuđu sposobnost u praksi pokazala je da postoje stanovite nejasnoće i nedoumice vezano uz njihovu primjenu pa su se rješenja pronalazila u praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

No praksa Visokog upravnog suda uvelike je izmijenila stavove DKOM-a te stavila potpuno nova gledišta na mogućnosti primjene ovih instituta.

Na radionici će se sudionike programa usavršavanja upoznati s odredbama ZJN 2016 te podzakonskih propisa kao i konkretnim primjerima i stavovima DKOM-a oko predmetnih instituta kao i odlukama Visokog upravnog suda.

Program usavršavanja provodi se kao jednodnevni program (8 nastavnih sati).
Svakom polazniku Programa izdaje se potvrda o pohađanju programa usavršavanja sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine, br. 65/17).
Maksimalan broj polaznika po pojedinačnom programu usavršavanja je 50.
Predviđeni termin popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.


Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb, ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave (Evidencijski broj 19 u Registru nositelja programa).
Program usavršavanja iz područja javne nabave odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za politiku javne nabave (Evidencijski broj dodijeljen programu usavršavanja 2019-0411).

PROGRAM

Doznajte što Vas očekuje.

 

9.00 – 10.30

PRIMJENA ČLANKA 263. I 293. ZJN 2016 U PRAKSI
(2 nastavna sata)
• Obveza ili mogućnost traženja pojašnjenja/dopuna ponuda te ažuriranih popratnih dokumenata
• Nadopuna ili objašnjene ažuriranih popratnih dokumenata
• Kada se može/mora tražiti dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije

Iva Šuler, dipl. iur.

 

10.30 – 10.45

Stanka – kava

 

10.45 – 12.15

PRIMJENA ČLANKA 263. I 293. ZJN 2016 KROZ PRAKSU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE I VISOKOG UPRAVNOG SUDA
(2 nastavna sata)
• Primjeri iz prakse DKOM-a i Visokog upravnog suda

Iva Šuler, dipl. iur.

 

12.15 – 12.45

Stanka

 

12.45 – 16.00

OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA
(4 nastavna sata)
• Kada se gospodarski subjekt može u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata
• Uvjeti oslanjanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata
• Primjeri iz prakse DKOM-a i Visokog upravnog suda

Biljana Lerman, dipl. iur.

 

 

Lokacija

Pronađite nas u neposrednoj blizini Kvaternikova trga.

 
Inženjerski biro d.d., Zagreb

Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 46 00 888
Fax: +385 1 46 00 875
E-mail: ingbiro@ingbiro.hr
Web: www.ingbiro.hr

KOTIZACIJA

Pogledajte ponudu.

Naknada

Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi
990,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, SWIFT: PBZGH2X, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311915 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje:
√ sudjelovanje u Programu usavršavanja
√ prezentacije predavača u elektroničkom formatu
√ radni materijal
√ kavu u stanci.


Prijave

Prijave za Program usavršavanja molimo poslati na:
• on-line prijavom sa stranice Programa usavršavanja ili
• e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
• fax: 01/46 00 875, ili
• Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb.

Radni materijal

Radni materijal sudionici Programa usavršavanja mogu podići od 8.30 sati.

Smještaj

Sudionici Programa usavršavanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.