Dobrodošli na savjetovanje
AKTUALNOSTI UPRAVNOG PRAVA I PRAKSE – 2019.

 

Na savjetovanju će biti riječi o digitalizaciji i njezinoj primjeni u upravi, priznavanju stranih stručnih kvalifikacija, upravnim sporovima glede povrede obveza o zaštiti osobnih podataka i povjeravanju poslova županijama.

#UPRAVNO2019

Zašto doći na savjetovanje?
Uprava predstavlja vrlo dinamično područje jer gotovo svake Narodne novine donose propise koji u manjoj ili većoj mjeri utječu na nadležnost i djelokrug upravnih tijela, upravni postupak, interno uređenje ili organizaciju i druga pitanja. Stoga Inženjerski biro d.d. već tradicionalno organizira savjetovanje iz upravnog prava na kojem se susreću stručnjaci koji govore o najaktualnijim problemima s kojima se suočava hrvatska uprava. I ove godine će istaknuti stručnjaci održati predavanja o raznim temama te obrazložiti dvojbe i dati odgovore na pitanja s kojima se susreću pravnici u praksi.

Kome je namijenjeno?
Savjetovanje je namijenjeno pravnicima u tijelima državne i lokalne i područne samouprave, odvjetnicima, sucima, dužnosnicima te svima koji se u svom radu redovito bave upravnim pravom.

Cilj savjetovanja
Cilj savjetovanja je ostati u korak s važnim aktualnostima upravnog prava i prakse. Zato će izlagati stručnjaci koji se vrlo intenzivno bave upravnim pravom i koji imaju najrelevantnija saznanja o pojedinim problemima i procesima u upravi. Budući da se uprava kao vrlo dinamično područje svakodnevno susreće s novim izazovima, važno je neprestano usvajati nova znanja, prakse i iskustva, što dovodi do osobnog profesionalnoga razvoja i unapređenja rada.

Vaša pitanja
Svakom polazniku savjetovanja bit će omogućeno sudjelovanje u raspravi, postavljanje pitanja i konzultacije s predavačima.
Svi prijavljeni sudionici mogu postaviti pitanja i prije radionice na e-mail adresu abijelic@ingbiro.hr.
Pitanja će biti proslijeđena predavačima te će sudionici dobiti odgovore na savjetovanju.

PROGRAM

Doznajte što Vas očekuje.

 

10.00 – 10.30

Upravnopravno postupanje u području zaštite osobnih podataka
• Uloga upravnoga prava u svezi sa zaštitom osobnih podataka
• Nadzorna uloga Agencije za zaštitu osobnih podataka
• Zaštita prava pojedinaca u upravnom postupku
• Zaštita prava pojedinaca provedbom inspekcijskog nadzora
• Upravne novčane kazne

prof. dr. sc. Dario Đerđa, predstojnik Katedre za upravno pravo, Pravni fakultet u Rijeci

 

10.30 – 11.00

Upravni sporovi vezani uz priznavanje inozemnih kvalifikacija u reguliranim profesijama
• Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u reguliranim profesijama u Republici Hrvatskoj se primjenjuje u odnosu na gotovo 200 profesija. Važan je za priznavanje kvalifikacija stečenih kako unutar, tako i izvan Europske unije.
• Razgraničenja između triju sustava priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija – općega, automatskog i priznavanja kvalifikacija stečenih u trećim zemljama (nečlanicama Europske unije)
• Procesni aspekt: odlučuje se u upravnom postupku, uz sudsku zaštitu u upravnom sporu
• Zapažanja iz upravnosudske prakse: najčešće pogreške podnositelja zahtjeva, odnosno nadležnih tijela što odlučuju o zahtjevima

dr. sc. Alen Rajko, predsjednik Upravnog suda u Rijeci

 

11.00 – 11.30

Stanka uz kavu

 

11.30 – 12.00

Povjeravanje poslova Ureda državne uprave županijama

Josipa Rimac, državna tajnica u Ministarstvu uprave

 

12.00 – 12.30

Projekti digitalizacije javne uprave u Upravi za e-Hrvatsku
• E-Građani
• E-Poslovanje
• E-Pristojbe
• e/m potpis i e/m pečat
• e-Upisi
• CDU
Trendovi i preporuke za smjer digitalizacije jedinica lokalne, područne, regionalne samouprave
• Otvoreni podaci i otvorena vlast (otvoreni proračun)
     - Jačanje povjerenja u tijela vlasti
     - Izazovi koji će se javiti i za koje se treba pripremiti (argumentirano odgovaranje na upite, zahtjeve i primjedbe, alati koje je moguće dati jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz CDU)

Zrinka Bulić, dipl. inf., pomoćnica ministra uprave

 

12.30 – 13.00

Pitanja i rasprave

 

 

Lokacija

Vidimo se u Shetaron Zagreb Hotelu.

Sheraton Zagreb Hotel, Zagreb

Sheraton Zagreb Hotel
Ulica kneza Borne 2, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4553 535
E-mail: sheraton.zagreb@sheratonzagreb.com
Web adresa: www.sheratonzagreb.hr

KOTIZACIJA

Pogledajte ponudu.

Naknada

Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi
1.150,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, SWIFT: PBZGH2X, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311914 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje:
√ sudjelovanje na savjetovanju
√ prezentacije predavača u elektroničkom formatu
√ radni materijal
√ osvježenje u stanci.


Prijave

Prijave za savjetovanje molimo poslati na:
• on-line prijavom sa stranice savjetovanja ili
• e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
• fax: 01/46 00 875, ili
• Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb.

Radni materijal

Radni materijal sudionici savjetovanja mogu podići od 9.00 sati.


Smještaj

Sudionici savjetovanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.