Radionica
NOVINE U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU I PRIMJENA NOVOGA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

 

Cilj novoga Zakona je pojednostavnjenje i ubrzanje poslovnih procesa u zemljišnim knjigama, kao i uvođenje sigurnosti u pravnom prometu nekretnina, zaštita prava vlasništva te stvaranje pretpostavki za prelazak na elektroničko poslovanje.

ZAŠTO DOĆI NA RADIONICU


Predavači:
Ana Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama
Damir Kontrec, predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Upis prava vlasništva važan je za ulaganja i razvoj. Zemljišne knjige koriste se diljem svijeta u svrhu dokazivanja i osiguranja prava vlasništva. One su sastavnice informacijskog sustava o nekretnini. Ažurni podaci u zemljišnim knjigama su od presudne važnosti kako za privatni, tako i za javni sektor u svrhu ispravnog utvrđivanja i naplate javnih davanja, praćenja raznih zahtjeva samoupravnih jedinica, strateškog planiranja usluga i infrastrukture.

Razlog donošenja novoga Zakona o zemljišnim knjigama je, među ostalim, i dinamičnost promjena u zemljišnoknjižnom sustavu, prije svega u poslovnim procesima i organizaciji rada utemeljenima na novim informatičkim tehnologijama. Novonastale poslovne procese, organizaciju rada i informatičke tehnologije bilo je nužno pravno definirati kako bi se iste mogle primjenjivati u pravnom prometu.

Cilj novoga Zakona je pojednostavnjenje i ubrzanje poslovnih procesa u zemljišnim knjigama, kao i uvođenje sigurnosti u pravnom prometu nekretnina te zaštita prava vlasništva. Ostvarenjem učinkovitosti zemljišnoknjižnog postupka, redefiniranjem i uklanjanjem pravnih instituta koji usporavaju postupak, povećanjem broja usklađenih podataka kroz pojedinačno preoblikovanje te postupke osnivanja i obnove zemljišne knjige, postići će se veća usklađenost u Bazi zemljišnoknjižnih podataka (BZP) i stvoriti pretpostavke za prelazak na elektroničko poslovanje.

Radionica je namijenjena službenicima u katastru, zemljišnoknjižnim sucima i referentima, referentima u imovinskopravnim službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, korporativnim pravnicima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, trgovačkim društvima, bankama, društvima za pružanje financijskih usluga u naplati i upravljanju potraživanja i drugim subjektima koji primjenjuju propise zemljišnoknjižnog prava.

Program radionice provodi se kao jednodnevni program (4 nastavna sata).
Svakom polazniku radionice bit će omogućeno sudjelovanje u raspravi, postavljanje pitanja i konzultacije s predavačima.
Kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada tema i interaktivna komunikacija s predavačima, broj sudionika je ograničen.
Svi prijavljeni sudionici mogu postaviti pitanja i prije radionice na e-mail adresu ivan.toth@ingbiro.hr. Pitanja će biti proslijeđena predavačima te će sudionici dobiti odgovore na radionici.
Predviđeni termin popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

PROGRAM

Doznajte što Vas očekuje.

 

10.00 – 11.30

Opći dio, sastav zemljišne knjige i uvid u zemljišnu knjigu
- Nova vrsta prijavnog lista

Elektroničko poslovanje u zemljišnim knjigama
- ovlašteni korisnici informacijskog sustava, nadležnosti

Novine u zemljišnoknjižnom postupku
- upis građevina od posebnog interesa za RH i građevina izgrađenih na pravu koncesije
- spajanje suvlasničkih udjela
- pretpostavke za uknjižbu obveznih prava
- što se smatra izvornikom
- ovjera potpisa pravnih osoba
- novine u postupku opravdanja predbilježbe
- opća (generična punomoć)
- posebnost rješenja o namjeravanom otuđenju/opterećenju
- novina kod brisanja zabilježbe spora
- novina kod zabilježbe pokretanja postupka
- ispravak pogrešaka u pisanju i računanju
- brisanje starih tereta

Odlučivanje u zemljišnoknjižnim postupcima
- nadležnost za odlučivanje u redovitim i posebnim zemljišnoknjižnim postupcima
- hitnost zemljišnoknjižnih postupaka- rokovi

Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama

 

11.30 – 12.00

Stanka

 

12.00 – 13.30

Zabilježba izvanrednog pravnog lijeka
- pravni lijekovi, nadležnost i vrste odluka

Posebni postupci – novine
- definicije
- uloga katastra kod postupka osnivanja/obnove/dopune zemljišne knjige na podacima postojeće katastarskog operata
- sastav uloška bez održavanja rasprave u postupku obnove/pojedinačnom ispravnom postupku
- svrha postupka osnivanja, obnove, dopune zemljišne knjige i pojedinačnog ispravnog postupka

Damir Kontrec, predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske

 

13.30 – 14.00

Pitanja i odgovori
 

Lokacija

Pronađite nas u neposrednoj blizini Kvaternikova trga.

 
Inženjerski biro d.d., Zagreb

Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 46 00 888
Fax: +385 1 46 00 875
E-mail: ingbiro@ingbiro.hr
Web: www.ingbiro.hr

KOTIZACIJA

Pogledajte ponudu.

Naknada

Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi
980,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, SWIFT: PBZGH2X, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311911 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje:
√ sudjelovanje na radionici
√ prezentacije predavača u elektroničkom formatu
√ radni materijal
√ kavu u stanci.


Prijave

Prijave za radionicu molimo poslati na:
• on-line prijavom sa stranice radionice ili
• e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
• fax: 01/46 00 875, ili
• Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb.

Radni materijal

Radni materijal sudionici radionice mogu podići od 9.30 sati.

Smještaj

Sudionici radionice sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.