Radionica
ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA I UPIS U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

 

Doznajte na vrijeme sve o načinu i rokovima upisa u Registar stvarnih vlasnika.

ZAŠTO DOĆI NA RADIONICU


Predavači:
mr. sc. Darko Terek, dipl. iur., odvjetnik
Branka Viduka, tehnolog – ekspert, FINA, Centar za registre
Jadranka Brlić, voditeljica Službe za prekršajni postupak Financijskog inspektorata Ministarstva financija

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma nastavljena je izgradnja stabilnoga zakonodavnog okvira kao temelja za učinkovito sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Rezultat toga je i vrlo visoki rang Republike Hrvatske koja je ušla u top 10 najmanje rizičnih zemalja za pranje novca prema Baselskom indeksu. Početkom godine objavljeni su i Pravilnici za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, dok neki od članaka stupaju na snagu početkom 2020. godine. Upravo ova radionica ima za svrhu pripremiti obveznike provođenja Zakona za usklađivanje sa svojim novim obvezama te da saznaju sve novosti i pripreme se za njihovo provođenje na vrijeme s posebnim naglaskom na Registar stvarnih vlasnika. Rok za upis u registar pravnih osoba, trustova i udruga jest 31. prosinca 2019. godine. Uz nove rokove, propisan je i nov način upisa u registar te se uvodi javan pristup podacima. Sa 1. siječnja 2020. godine svim Zakonom propisanim ovlaštenicima, uključujući i javnost, bit će dostupni podaci upisani u Registar stvarnih vlasnika. Pravodobno se informirajte o načinu i rokovima upisa.
Treba istaknuti da je Zakon vrlo kompleksan uzimajući u obzir i podzakonske propise te upute, preporuke i smjernice Ureda za sprječavanje pranja novca, sve radi jedinstvene primjene odredaba Zakona i na temelju njega donesenih propisa.

Radionica je namijenjena svim obveznicima primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kao što su ovlaštenici banaka i štednih banaka, društva za upravljanje investicijskim fondovima, društva koja obavljaju određene usluge platnog prometa, mirovinska društva, svi koji pružaju računovodstvene, pravne i javnobilježničke usluge, usluge poreznog savjetovanja, revizorska društva te samostalni revizori. Osim njih, obveznici upisa u Registar stvarnih vlasnika su i trgovačka društva, udruge, zadruge, podružnice stranih trgovačkih društava.
Cilj radionice je temeljito upoznati polaznike sa svim aktualnim promjenama vezanima uz primjenu Zakona te posebice Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika. Također, polaznici će se upoznati s mjerama sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma te načinom njihove provedbe, dubinskom analizom stranke, mjerama utvrđivanja i provjere identiteta stranke te kaznama za nepoštivanje Zakona.

Program radionice provodi se kao jednodnevni program (5 nastavnih sati).
Svaki polaznik dobit će potvrdu o prisustvovanju edukaciji uključenih dionika u sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.
Svakom polazniku radionice bit će omogućeno sudjelovanje u raspravi, postavljanje pitanja i konzultacije s predavačima.
Kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada tema i interaktivna komunikacija s predavačima, broj sudionika je ograničen.
Svi prijavljeni sudionici mogu postaviti pitanja i prije radionice na e-mail adresu ivan.toth@ingbiro.hr.
Pitanja će biti proslijeđena predavačima te će sudionici dobiti odgovore na radionici.
Predviđeni termin popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

PROGRAM

Doznajte što Vas očekuje.

 

9.30 – 10.15

SUSTAV SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
• važeći propisi koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (zakon, pravilnici, smjernice)
• temeljni pojmovi
• obveznici na koje se primjenjuju propisi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
• virtualna imovina, virtualna valuta, skrbničke usluge novčanika
• što obveznici moraju provesti
• donošenje politika, kontrola i postupaka

mr. sc. Darko Terek, dipl. iur.

 

10.15 – 11.00

DUBINSKA ANALIZA STRANKE I PROCJENA RIZIKA
• mjere dubinske analize (prikupljanje podataka za fizičku osobu, za obrt, za pravnu osobu, za stvarnog vlasnika i dr.)
• dubinska analiza preko treće osobe
• pojednostavljena i pojačana dubinska analiza
• politički izložene osobe i mjere pojačane dubinske analize
• ograničenja u poslovanju s gotovinom
• stručno osposobljavanje i izobrazba
• zaštita osobnih podataka
• čuvanje podataka i vođenje evidencija
• ovlaštenja Ureda za sprječavanje pranja novca
• specifičnosti profesionalnih djelatnosti (javnih bilježnika, odvjetnika, vanjskih računovođa, revizora i poreznih savjetnika)
• prekršajni postupci

mr. sc. Darko Terek, dipl. iur.

 

11.00 – 11.30

Stanka – kava

 

11.30 – 13.00

REGISTAR STVARNIH VLASNIKA
• osnovne informacije o Registru stvarnih vlasnika: što je Registar stvarnih vlasnika, zakonska osnova
• obveznici upisa i propisani obrasci prema skupini obveznika
• osnovni podaci o pravnome subjektu i stvarnome vlasniku
• način upisa stvarnih vlasnika u RSV: putem web aplikacije i na šalterima Fine
• postupak provjere potpunosti i ispravnosti podnesene dokumentacije u Finu

Branka Viduka, tehnolog – ekspert, FINA, Centar za registre

 

13.00 – 13.15

Stanka

 

13.15 – 14.00

UTVRĐIVANJE STVARNOG VLASNIKA PRAVNE OSOBE KAO MJERA DUBINSKE ANALIZE STRANKE
• Stvarni vlasnik trgovačkog društva
• Stvarni vlasnik druge pravne osobe
• Obveze stranke

UTVRĐIVANJE STVARNOG VLASNIKA TRUSTA I SLIČNOG PRAVNOG ARANŽMANA
• Definicija trusta prema Haškoj konvenciji o zakonu koji se primjenjuje na trustove i njihovo priznavanje
• Obveza utvrđivanja identiteta svih fizičkih osoba povezanih s trustom
• Obveze upravitelja trusta

OBAVJEŠTAVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA I OSOBAMA
• Postupanje u slučaju razloga za sumnju
• Pravila i iznimke koje vrijede za odvjetnike, javne bilježnike, revizore, porezne savjetnike i računovođe

Jadranka Brlić, voditeljica Službe za prekršajni postupak Financijskog inspektorata Ministarstva financija

 

14.00 – 14.30

PITANJA I ODGOVORI
 

Lokacija

Pronađite nas u neposrednoj blizini Kvaternikova trga.

 
Inženjerski biro d.d., Zagreb

Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 46 00 888
Fax: +385 1 46 00 875
E-mail: ingbiro@ingbiro.hr
Web: www.ingbiro.hr

KOTIZACIJA

Pogledajte ponudu.

Naknada

Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi
980,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, SWIFT: PBZGH2X, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311913 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje:
√ sudjelovanje na radionici
√ prezentacije predavača u elektroničkom formatu
√ radni materijal
√ kavu u stanci.


Prijave

Prijave za radionicu molimo poslati na:
• on-line prijavom sa stranice radionice ili
• e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
• fax: 01/46 00 875, ili
• Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb.

Radni materijal

Radni materijal sudionici radionice mogu podići od 9.00 sati.

Smještaj

Sudionici radionice sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.