Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLANIRANJE I PRIPREMA POSTUPKA JAVNE NABAVE, JEDNOSTAVNA NABAVA, PLAN NABAVE I REGISTAR UGOVORA

 

Na ovom usavršavanju imat ćete priliku doznati kako postupiti prilikom provedbe postupaka javne nabave od planiranja do uspješnog izvršenja i kroz Vaša konkretna pitanja iz područja javne nabave dobiti odgovore na slučajeve iz prakse s kojima se svakodnevno susrećete.

ZAŠTO DOĆI NA PROGRAM USAVRŠAVANJA

Dobro planiranje i priprema postupaka javne nabave jedna je od ključnih faza prije provedbe jednostavne nabave ili jednog od postupaka javne nabave. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene naručitelj je obvezan objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Kako izmijeniti ili dopuniti Plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine, u odnosu na osnovni plan u EOJN RH - sve to saznat ćete na ovome programu usavršavanja.

Pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom. Saznajte kako upravljati jednostavnom nabavom uz praktične primjere odredaba i općeg akta i ostalih dokumenata u postupku jednostavne nabave. Kroz primjere iz prakse govorit će se o najčešćim pogreškama i propustima naručitelja u provedbi jednostavne nabave, te dati preporuke kako iste sukladno praksi najuspješnije rješavati.

Naručitelj je obvezan ustrojiti Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sve njegove kasnije promjene objaviti u EOJN RH i ažurirati ga prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci. U slučaju jednostavne nabave, ako naručitelj predmet nabave nabavlja putem narudžbenica, u registar ugovora unosi se ukupni iznos za taj predmet nabave neovisno o broju narudžbenica izdanih tijekom godine.

Ako imate dvojbi kako postupiti prilikom provedbe postupaka javne nabave od planiranja do uspješnog izvršenja, na ovom usavršavanju imat ćete priliku kroz Vaša konkretna pitanja iz područja javne nabave dobiti odgovore na slučajeve iz prakse s kojima se svakodnevno susrećete.

Program usavršavanja provodi se kao jednodnevni program (8 nastavnih sati).
Svakom polazniku Programa izdaje se potvrda o pohađanju programa usavršavanja sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine, br. 65/17).
Maksimalan broj polaznika po pojedinačnom programu usavršavanja je 50.
Predviđeni termin popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.


Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb, ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave (Evidencijski broj 19 u Registru nositelja programa).
Program usavršavanja iz područja javne nabave odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za politiku javne nabave (Evidencijski broj dodijeljen programu usavršavanja 2019-0299).

Predavač

 

Predavač

Ančica Jonjić,
dipl. iur.

Savjetnica u Službi za pravne poslove, u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu

PROGRAM

Doznajte što Vas očekuje.

 

9.00 – 10.30

PLANIRANJE I PRIPREMA POSTUPKA JAVNE NABAVE
(2 nastavna sata)
• Planiranje u sustavu javne nabave
• Izrada i sadržaj Plana nabave prema Pravilniku
• Objava plana nabave u Oglasniku javne nabave RH
• Izmjena i dopuna Plana nabave u EOJN R

Ančica Jonjić, dipl. iur.

 

10.30 – 10.45

Stanka - kava

 

10.45 – 12.15

JEDNOSTAVNA NABAVA U PRAKSI
(2 nastavna sata)
• Primjer izrade Općeg akta o jednostavnoj nabavi
• Pravila i uvjeti za provedbu jednostavne nabave
• Opći akt o provedbi jednostavne nabavi – ogledni primjer
• Provođenja postupka jednostavne nabave
• Poziv na dostavu ponude, zapisnik i odabir ponude
• Izdavanje narudžbenice ili sklapanje ugovora

Ančica Jonjić, dipl. iur.

 

12.15 – 12.45

Stanka

 

12.45 – 14.15

NAJČEŠĆI PROPUSTI NARUČITELJA
(2 nastavna sata)
• Najčešći propusti naručitelja u provedbi jednostavne nabave
• Mogućnosti i obveze kod jednostavne nabave
• Primjeri slučajeva iz prakse
• Praćenje izvršenja ugovora kod jednostavne nabave
• Primjeri slučajeva iz prakse

Ančica Jonjić, dipl. iur.

 

14.15 – 14.30

Stanka

 

14.30 – 16.00

OBJAVA I AŽURIRANJE REGISTRA UGOVORA
(2 nastavna sata)
• Izrada registra ugovora prema ZJN-u i Pravilniku
• Sadržaj, izrada i objava registra ugovora
• Vođenje registra o ugovorima jednostavne i javne nabave
• Ustrojavanje i ažuriranje registra ugovora u EOJN RH
• Prikaz ažuriranja registra u EOJN RH
• Novine u Oglasniku javne nabave – EOJN

Ančica Jonjić, dipl. iur.

 

 

Lokacija

Pronađite nas u neposrednoj blizini Kvaternikova trga.

 
Inženjerski biro d.d., Zagreb

Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 46 00 888
Fax: +385 1 46 00 875
E-mail: ingbiro@ingbiro.hr
Web: www.ingbiro.hr

KOTIZACIJA

Pogledajte ponudu.

Naknada

Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi
990,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, SWIFT: PBZGH2X, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311909 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje:
√ sudjelovanje u Programu usavršavanja
√ prezentacije predavača na CD-u
√ radni materijal
√ kava u stanci.


Prijave

Prijave za Program usavršavanja molimo poslati na:
• on-line prijavom sa stranice Programa usavršavanja ili
• e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
• fax: 01/46 00 875, ili
• Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb.

Radni materijal

Radni materijal sudionici Programa usavršavanja mogu podići od 8.30 sati.

Smještaj

Sudionici Programa usavršavanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

image01