ib logo  
 
Newsletter / Godina VII. / Prosinac 2019. / Broj 12
 
   
 
 
propisi

Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike
(Narodne novine, br. 119/19)

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
(Narodne novine, br. 121/19)

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
(Narodne novine, br. 117/19)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
(Narodne novine, br. 121/19)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
(Narodne novine, br. 121/19)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


Na dospjele neisplaćene ugovorne kamate mogu se obračunavati zatezne kamate i takav anatocizam nije zakonom zabranjen jer se prema odredbi članka 31. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/05) zabrana anatocizma odnosi samo na dospjele neisplaćene zatezne kamate, a ne odnosi se na ugovorne kamate. (Vidi odluku)
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2707/2016-3, od 18. IX. 2019.

Ortaka se može isključiti iz ortaštva kada za to postoji važan razlog – a takav razlog postoji i onda kada su zbog postupanja (odbijanje sudjelovanja u obavljanju djelatnosti zbog koje je ortaštvo osnovano) ortaka odnosi između ortaka trajno narušeni, zbog čega više nije moguće ostvarenje zajedničkog cilja radi kojeg je ortakluk osnovan čime ortaštvo gubi svoj smisao i svrhu. (Vidi odluku)
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-1101/16-2, od 4. VII. 2019.

Obveza uzdržavanja bračnog druga ne može trajati ubuduće, bez vremenskog ograničenja, već ta obveza može trajati do godine dana, ovisno o trajanju braka i mogućnosti da uzdržavani bračni drug na drugi način osigura sredstva za život.
Sud može produljiti obvezu uzdržavanja u opravdanim slučajevima, a tužba se može podnijeti samo do isteka vremena za koje je uzdržavanje određeno. (Vidi odluku)
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2900/2018-2, od 10. IV. 2019.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

sudska praksa

e-hpr

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji - sudska praksa

Nives Šimunović

Autorica u članku obrazlaže složenu temu pobijanja dužnikovih pravnih radnji izvan stečaja. Jasno ukazuje na porijeklo spomenutog instituta u rimskom pravu te ukazuje na različitosti tog instituta koji se u Hrvatskoj razvijao u okviru germanskog pristupa. Osim toga, u članku se predočuje opsežna sudska praksa i nedoumice koje su se pojavile prilikom primjene zakonskih odredaba koje uređuju ovaj institut. Stoga ovaj članak predstavlja vrlo kvalitetan izvor informacija o zakonskom uređenju, ali i stanju sudske prakse glede pobijanja pravnih radnji dužnika izvan stečaja.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

e-HPR

 

Pretplatite se
 
podnozje
 
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube