ib logo  
 
Newsletter / Godina VII. / Studeni 2019. / Broj 11
 
   
 
 
propisi

Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj
(Nar. novine, br. 110/19)

Uredba o visini minimalne plaće
(Nar. novine, br. 106/19)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
(Nar. novine, br. 110/19)

Pravilnik o postupku prijma vježbenika u pravosudna tijela
(Nar. novine, br. 106/19)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Nar. novine, br. 112/19)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


Ortaka se može isključiti iz ortaštva kada za to postoji važan razlog – a takav razlog postoji i onda kada su zbog postupanja (odbijanje sudjelovanja u obavljanju djelatnosti radi koje je ortaštvo osnovano) ortaka odnosi između ortaka trajno narušeni, zbog čega više nije moguće ostvarenje zajedničkog cilja radi kojeg je ortaštvo osnovano, čime ortaštvo gubi svoj smisao i svrhu. (Vidi odluku)
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-1101/16-2, od 4. VII. 2019.

Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu izdaje se kada ugovor o radu uopće nije sklopljen u pisanom obliku, ne i kada se želi uskladiti ugovor o radu sa stvarnim obavljanjem poslova. (Vidi odluku)
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-60/19, od 12. II. 2019.

Konvencija ne jamči pravo na ponavljanje postupka i ne postoji jedinstveni pristup među državama članicama glede funkcioniranja postojećih mehanizama ponavljanja postupaka. (Vidi odluku)
Europski sud za ljudska prava, Kontalexis protiv Grčke (br. 2), zahtjev br. 29321/13, od 6. IX. 2018.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

sudska praksa

e-hpr

Intervju sa sucem Vrhovnog suda Republike Hrvatske Draganom Katićem – o noveli Zakona o parničnom postupku

Pripremio: Alen Bijelić

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku donio je značajne izmjene u hrvatskom parničnom pravu. Riječ je o vrlo važnom trenutku, odnosno svojevrsnoj prekretnici u razvoju hrvatskog prava te smo o ovoj temi razgovarali s Draganom Katićem, sucem Vrhovnog suda Republike Hrvatske. U intervjuu su dana opsežna obrazloženja razloga usvajanja novele, očekivanog načina funkcioniranja izmijenjenih i novih instituta te su dani odgovori na mnoge nedoumice koje se očekuju ili su se već pojavile.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

e-HPR

SAVJETOVANJA

ib usavršavanje

Program usavršavanja iz područja javne nabave
PRIMJENA ČLANKA 263. I 293. ZJN 2016 U PRAKSI,
OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA

17. prosinca 2019.
Heinzelova 4a • Zagreb


 

Pretplatite se
 
podnozje
 
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube