ib logo  
 
Newsletter / Godina VII. / Listopad 2019. / Broj 10
 
   
 
 
propisi

Zakon o psihološkoj djelatnosti
(Narodne novine, br. 98/19)

Zakon o izmjenama Zakona o vanjskim poslovima
(Narodne novine, br. 98/19)

Pravilnik o lovostaju
(Narodne novine, br. 94/19)

Zakon o izmjenama Zakona o radu
(Narodne novine, br. 98/19)

Zakon o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(Narodne novine, br. 98/19)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


U ustavnoj tužbi nije dostatno ponoviti razloge koji su već istaknuti u postupcima pred sudovima niti je dostatno samo navesti ustavna prava koja se smatraju povrijeđenima. (Vidi odluku)
Ustavni sud Republike Hrvatske, br. U-III-3789/2017, od 10. VII. 2019.

Odustanak državnog odvjetnika od žalbe protiv oslobađajuće presude ne može se smatrati odustankom od kaznenog progona kojim bi se konstituiralo pravo oštećenika na preuzimanje kaznenog progona. (Vidi odluku)
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Kžzd-9/2019-4, od 28. III. 2019.

U postupku procjene utjecaja na okoliš Ministarstvo zadržava pravo ukinuti rješenje ako nositelj zahvata ne ispunjava obveze. (Vidi odluku)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Usž-4727/18, od 24. IV. 2019.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

sudska praksa

e-hpr

Poimanje pokretne stvari u kaznenom pravu na primjeru Facebook profila

Bruno Moslavac

Autor u članku obrazlaže nedostatnost, odnosno zastarjelost definicije pokretne stvari sadržane u Kaznenom zakonu. Spomenuti nedostatci dobivaju poseban značaj prilikom poduzimanja određenih radnji u okviru kaznenog postupka jer Facebook profil nije predviđen kao predmet pretrage upravo zato što ga se ne može uvrstiti u pokretnine. Stoga autor posebnu pažnju poklanja načinu na koji praksa rješava ovaj problem.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

e-HPR

SAVJETOVANJA

ib usavršavanje

27. tradicionalno savjetovanje
EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE
U 2020.

6. do 8. studenoga 2019.
Grand Hotel Adriatic • Opatija

ib usavršavanje

Radionica
IZMJENE PREKRŠAJNOG ZAKONA S POSEBNIM OSVRTOM NA BITNE POVREDE ODREDABA PREKRŠAJNOG POSTUPKA NA KOJE VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE PAZI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

27/11/19
Heinzelova 4a • Zagreb

 
 

 

Pretplatite se
 
podnozje
 
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube