ib logo  
 
Newsletter / Godina VII. / Rujan 2019. / Broj 9
 
   
 
 
propisi

Uredba o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije
(Nar. novine, br. 86/19)

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama
(Nar. novine, br. 82/19)

Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama
(Nar. novine, br. 85/19)

Uredba o izmjeni Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi
(Nar. novine, br. 89/19)

Statut Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(Nar. novine, br. 84/19)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


Direktivu 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu treba tumačiti na način da joj se protivi to da okus prehrambenog proizvoda bude zaštićen autorskim pravom na temelju te Direktive i to da se nacionalno zakonodavstvo tumači tako da se njime pruža autorskopravna zaštita takvom okusu. ( Vidi odluku )
Sud Europske unije, predmet br. C-310/17, Levola Hengelo BV protiv Smilde Foods BV, od 13. XI. 2018.

Ako ovlaštena osoba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odbije e-prijavu, obveznik je dužan otkloniti nedostatke i dostaviti novu e-prijavu u zakonom propisanom roku od 24 sata od dana obrade odbijene e-prijave u Zavodu, u kojem slučaju će se kao datum primanja prijave računati datum primanja odbijene e-prijave. (Vidi odluku)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-2651/17, od 26. IX. 2018.

Za prihvaćanje zahtjeva za ispravak objavljene informacije nije dostatna ocjena suda da je riječ o informaciji koja je po svojoj prirodi takva da je mogla dovesti do povrede nekog prava ili interesa osobe koja zahtijeva objavu ispravka, već je ta osoba dužna u postupku pred sudom konkretizirati do povrede kojeg prava ili interesa je došlo objavom informacije, u čemu se sastoji navedena povreda te na koji način se manifestira, i dokazati povredu tog konkretnog prava ili konkretnog interesa – a ako tužitelj to ne učini, sud će tužbeni zahtjev odbiti kao neosnovan. (Vidi odluku)
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-729/18-2, od 9. V. 2019.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

sudska praksa

e-hpr

Evidencija radnog vremena nakon presude Suda Europske unije C-55/18 ( CCOO vs. Deutsche Bank SAE ) od dana 14. 5. 2019. godine

Silvija Marasović Bajuk

Autorica u članku obrazlaže vrlo zanimljivu presudu Suda Europske unije koja samostalno ne proizvodi pravne učinke za poslodavce u Europskoj uniji, ali može značajno utjecati na nacionalne propise o evidenciji radnog vremena. Među ostalim autorica izdvaja i važeći Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Nar. novine, br. 73/17) za koji smatra da je protivan spomenutoj odluci Suda Europske unije.  Slijedom navedenoga, mogu se očekivati izmjene i dopune Pravilnika u skorijoj budućnosti, što će onda u konačnici dovesti do posljedica za poslodavce.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

ib logo

SAVJETOVANJA

ib usavršavanje

Radionica
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU I REVIZIJSKA NOVELA – PRAKTIČNI SAVJETI I UPUTE

10/10/19
Heinzelova 4a • Zagreb

ib usavršavanje

Radionica
ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA I UPIS U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

17/10/19
Heinzelova 4a • Zagreb

 

ib usavršavanje

Savjetovanje
AKTUALNOSTI UPRAVNOG PRAVA I PRAKSE – 2019.

29/10/19
Sheraton Zagreb Hotel • Zagreb

hde

27. tradicionalno savjetovanje
EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2020.

6. do 8. studenoga 2019.
Grand Hotel Adriatic • Opatija

 

ib usavršavanje

Radionica
IZMJENE PREKRŠAJNOG ZAKONA S POSEBNIM OSVRTOM NA BITNE POVREDE ODREDABA PREKRŠAJNOG POSTUPKA NA KOJE VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE PAZI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

27/11/19
Heinzelova 4a • Zagreb

 
 

 

Pretplatite se
 
podnozje
 
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube