ib logo  
 
Newsletter / Godina VII. / Lipanj 2019. / Broj 6
 
 
 
 
 
propisi

Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva
(Narodne novine, br. 56/19)

Plan prijma u državnu službu u Državnoodvjetničko vijeće za 2019. godinu
(Narodne novine, br. 57/19)

Odluka o transakcijskim računima
(Narodne novine, br. 57/19)

Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača
(Narodne novine, br. 57/19)

Pravilnik o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti
(Narodne novine, br. 59/19)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


Tražbina jamca prema dužniku (korisniku kredita), nastala podmirenjem dužnikove obveze vjerovniku (davatelju kredita), nije povremena tražbina koja zastarijeva u trogodišnjem roku, već se radi o subrogacijskoj tražbini koja zastarijeva u općem roku od 5 godina. (Vidi odluku)
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-823/17-2, od 30. I. 2019.

Traženjem da se utvrdi prestanak radnog odnosa poslodavac traži sudski raskid ugovora o radu, nije riječ o deklaratornoj (protu)tužbi za utvrđenje, pa za takvu (protu)tužbu nije potrebno dokazati postojanje pravnog interesa. (Vidi odluku)
Županijski sud u Dubrovniku, Gž-323/15, od 10. VI. 2015.

Čelnik tuženika ima obvezu odlučiti o prigovoru tužitelja koji je podnio predstavku radi pokretanja upravnog postupka po službenoj dužnosti. (Vidi odluku)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Usž-1251/18, od 5. XII. 2018.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

sudska praksa

e-hpr

Strogoća načela zakonitosti na kušnji: "normiranje" droge

Bruno Moslavac

Autor u članku iznosi specifičnu problematiku koja se tiče problema normiranja droge u hrvatskom zakonodavstvu. Naglašava da je način normiranja koja se tvar smatra drogom, a koja ne izrazito zastario te da ne odgovara aktualnom stanju i izazovima s kojima se nose policija i državno odvjetništvo. Osim toga, problem dodatno dobiva na težini kad se uzme u obzir vrlo česta pojava novih droga koje se ne smatraju takvima dok god ih propis ne normira kao takve, a što značajno otežava rad policije i državnog odvjetništva. Stoga se u članku kritizira sadašnji način normiranja i zorno ukazuje na sve njegove nedostatke.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

ib logo

SAVJETOVANJA

ib usavršavanje

27. tradicionalno savjetovanje
EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2020.

6. do 8. studenoga 2019.
Grand Hotel Adriatic
Opatija


KNJIGE

ib logo

::: NARUČITE:::

SVA IZDANJA HRVATSKE PRAVNE REVIJE IZ 2018. GODINE PO 50% SNIŽENOJ CIJENI!

Izdanje: 2018.
6 brojeva
Cijena: 865,00 kn + 13% PDV
Nova cijena: 432,50 kn + 13% PDV

ib logo

::: NARUČITE:::

RADNI ODNOSI –
AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

ožujak 2018.
Cijena: 200,00 kn
Nova cijena: 100,00 kn

 

ib logo

::: NARUČITE:::

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata
i de lege ferenda

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 110,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

UGOVOR O OSIGURANJU –
KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 150,00 kn

 

Pretplatite se
 
podnozje
 
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube