ib logo  
 
Newsletter / Godina VII. / Svibanj 2019. / Broj 5
 
 
Poveznice na EOJN i
e-Oglasnu ploču na našem portalu
 
 
 
propisi

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
(Narodne novine, br. 40/19)

Zakon o turističkoj pristojbi
(Narodne novine, br. 52/19)

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda
(Narodne novine, br. 48/19)

Zakon o Pravosudnoj akademiji
(Narodne novine, br. 52/19)

Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
(Narodne novine, br. 45/19)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


Nasljednik dužnika, od kojeg je njegov vjerovnik naplatio tražbinu utvrđenu ovršnom ispravom (sudskom presudom) u sudskom postupku ovrhe, ne može tražiti povrat iznosa koji prelazi vrijednost naslijeđene imovine kada je već u vrijeme pokretanja postupka ovrhe znao za vrijednost naslijeđene imovine. a time i do kojeg iznosa odgovara za dugove ostavitelja odnosno preko kojeg iznosa nije dužan platiti tražbinu vjerovnika, a takav prigovor nije isticao do ovršne naplate duga. (Vidi odluku)
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-624/18-2, od 30. I. 2019.

Ugovorna zabrana natjecanja radnika s poslodavcem ne obvezuje radnika koji radi u inozemstvu gdje ne konkurira svom (bivšem) poslodavcu jer bi se time nerazmjerno ograničilo pravo na rad i napredovanje. (Vidi odluku)
Županijski sud u Splitu, Gž R-1313/16, od 24. VIII. 2017.

Kada je pojedinac lišen slobode ili je općenito govoreći suočen s policijskim službenicima, svako pribjegavanje fizičkoj sili koje nije nužno ugrožava ljudsko dostojanstvo te načelno predstavlja povredu prava zajamčenih čl. 3. Konvencije.
U slučajevima zlostavljanja, promptna reakcija istražnih tijela ključna je za održavanje povjerenja u nadležne vlasti te za sprječavanje njihova nezakonitog ponašanja. (Vidi odluku)
Europski sud za ljudska prava, u predmetu Bouyd protiv Belgije, zahtjev br. 23380/09, presuda Velikog vijeća od 28. IX. 2015.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

sudska praksa

e-hpr

Posebni zastarni rokovi za naknadu štete po Zakonu o obveznim odnosima

Damir Jelušić

Autor u članku analizira složene odredbe Zakona o obveznim odnosima koje se odnose na zastaru zahtjeva  za naknadu štete. U članku su podrobno obrazložene zakonske odredbe uz navođenje opsežne sudske prakse hrvatskih sudova. Ovaj rad predstavlja vrlo kvalitetnu osnovu za izučavanje ove materije te primjenu navedenih zakonskih odredaba u praksi.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

ib logo

SAVJETOVANJA

ib usavršavanje

27. tradicionalno savjetovanje
EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2020.

6. do 8. studenoga 2019.
Grand Hotel Adriatic
Opatija


KNJIGE

ib logo

::: NARUČITE:::

SVA IZDANJA HRVATSKE PRAVNE REVIJE IZ 2018. GODINE PO 50% SNIŽENOJ CIJENI!

Izdanje: 2018.
6 brojeva
Cijena: 865,00 kn + 13% PDV
Nova cijena: 432,50 kn + 13% PDV

ib logo

::: NARUČITE:::

RADNI ODNOSI –
AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

ožujak 2018.
Cijena: 200,00 kn
Nova cijena: 100,00 kn

 

ib logo

::: NARUČITE:::

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata
i de lege ferenda

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 110,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

UGOVOR O OSIGURANJU –
KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 150,00 kn

 

Pretplatite se
 
podnozje
 
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube