ib logo  
 
Newsletter / Godina VII. / Travanj 2019. / Broj 4
 
   
 
 
propisi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima
(Narodne novine,  br. 40/19)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru
(Narodne novine, br. 40/19)

Zakon o vinu
(Narodne novine, br. 32/19)

Zakon o gradnji
(Narodne novine, br. 39/19)

Pravilnik o žigu
(Narodne novine, br. 38/19)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


Zastara naknade štete za izvršena ulaganja u poslovni prostor počinje teći od dana kada je zakupoprimac napustio posjed poslovnog prostora. (Vidi odluku)
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev x 1032/2016-2, od 30. X. 2018.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje putovnice podnositelju na neograničeno vrijeme i bez uzimanja u obzir individualne situacije podnositelja ne može se smatrati nužnim u demokratskom društvu te takva odluka predstavlja miješanje u njegovo pravo na slobodu kretanja. (Vidi odluku)
Europski sud za ljudska prava u predmetu Battista protiv Italije, zahtjev br. 43978/09, od 2. XII. 2014.

Ostvarena je apsolutno bitna povreda odredaba kaznenog postupka - rješenje nema razloga o odlučnim činjenicama - kad je sud dopustio obnovu kaznenog postupka na temelju konačne presude ESLJP-a, a nije obrazloženo je li povreda iz te odluke utjecala na ishod postupka i može li se povreda ili njezina posljedica ispraviti u obnovljenom postupku. (Vidi odluku)
Vrhovni sud Republike Hrvatske, I Kž-Us-164/2017-4, od 6. VI. 2018.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

sudska praksa

e-hpr

Donesen Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (tzv. zviždača)

Alan Vajda

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti stupa na snagu 1. srpnja 2019. i donosi niz novosti za poslodavce koji se s njim moraju uskladiti. Autor u članku iznosi najvažnije odredbe spomenutog propisa te daje zanimljivu usporedbu s drugim državama istočne i zapadne Europe. Stoga ovaj članak predstavlja ishodišnu točku u pripremi poslodavaca za usklađivanje sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

ib logo

SAVJETOVANJA

ib usavršavanje

Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLAN NABAVE, REGISTAR UGOVORA I NOVINE U EOJN, IZRADA OPĆEG AKTA
I JEDNOSTAVNA NABAVA U PRAKSI

7. svibnja 2019. (utorak)
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb


KNJIGE

ib logo

::: NARUČITE:::

SVA IZDANJA HRVATSKE PRAVNE REVIJE IZ 2018. GODINE PO 50% SNIŽENOJ CIJENI!

Izdanje: 2018.
6 brojeva
Cijena: 865,00 kn + 13% PDV
Nova cijena: 432,50 kn + 13% PDV

ib logo

::: NARUČITE:::

RADNI ODNOSI –
AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

ožujak 2018.
Cijena: 200,00 kn
Nova cijena: 100,00 kn

 

ib logo

::: NARUČITE:::

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata
i de lege ferenda

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 110,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

UGOVOR O OSIGURANJU –
KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 150,00 kn

 

Pretplatite se
 
podnozje
 
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube