ib logo  
 
Newsletter / Godina VII. / Ožujak 2019. / Broj 3
 
   
 
 
propisi

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbi (EZ) 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ
(Narodne novine, br. 25/19)

Pravilnik o dodjeli braniteljskih zahvalnica
(Narodne novine, br. 27/19)

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
(Narodne novine, br. 29/19)

Zakon o Državnom uredu za reviziju
(Narodne novine, br. 25/19)

Etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
(Narodne novine, br. 26/19)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


Radnja otvaranja vrata vozila predstavlja njegovu uporabu koja je u skladu s njegovom funkcijom prijevoznog sredstva s obzirom na to da omogućava ulazak i izlazak osoba ili ukrcaj ili iskrcaj stvari koje treba prevesti ili koje su upravo prevezene tim vozilom. Stoga čl. 3. st. 1. Prve direktive treba tumačiti na način da je pojmom "upotreba vozila" iz te odredbe obuhvaćena situacija u kojoj je putnik vozila parkiranog na parkiralištu, otvorivši vrata tog vozila, udario i oštetio vozilo koje je bilo parkirano pokraj njega. (Vidi odluku)
(Sud Europske unije u predmetu "BTA Baltic Insurance Company" AS, prije "Balcia Insurance" SE, protiv "Baltijas Apdrošinašanas Nams" AS, predmet br. C-648/17, od 15. XI. 2018.)

Kada poslodavac nije organizirao posao na način da poslovanje nesmetano funkcionira, a niti je upozoravao radnika na obveze iz radnog odnosa, nedopušten je otkaz zbog utvrđenih propusta radnika vezanih uz takvo poslovanje. (Vidi odluku)
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1621/2017, od 11. IV. 2018.

Daljnje provođenje dokaza nije potrebno kada se na temelju uvjerenja nadležnog tijela za katastar te nalaza i mišljenja vještaka sa sigurnošću može zaključiti da je predmetna građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. (Vidi odluku)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Usž-3796/17, od 24. I. 2018.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

sudska praksa

e-hpr

Institut izuzeća te institut meritornog odbačaja kao anomalije unutar sustava apstraktne kontrole ustavnosti općih akata

Dubravko Ljubić

Autor u članku izlaže kompleksnu problematiku primjene važećih postupovnih propisa koji uređuju ustavno sudovanje. Naime, autor obrazlaže da postojeće uređenje ustavnosudskog postupka nije uređeno na način koji zadovoljava sva pitanja i nedoumice koji se javljaju tijekom apstraktne kontrole ustavnosti općih akata. Stoga autor predlaže donošenje novog propisa koji bi uredio ovakva pitanja kako bi se suzbile anomalije po uzoru na njemačko uređenje.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

ib logo

KNJIGE

ib logo

::: NARUČITE:::

SVA IZDANJA HRVATSKE PRAVNE REVIJE IZ 2018. GODINE PO 50% SNIŽENOJ CIJENI!

Izdanje: 2018.
6 brojeva
Cijena: 865,00 kn + 13% PDV
Nova cijena: 432,50 kn + 13% PDV

ib logo

::: NARUČITE:::

RADNI ODNOSI –
AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

ožujak 2018.
Cijena: 200,00 kn
Nova cijena: 100,00 kn

 

ib logo

::: NARUČITE:::

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata
i de lege ferenda

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 110,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

UGOVOR O OSIGURANJU –
KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 150,00 kn

 

Pretplatite se
 
podnozje
 
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube