ib logo  
 
Newsletter / Godina VII. / Veljača 2019. / Broj 2
 
 
 
 
 
propisi

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
(Narodne novine, br. 17/19)

Zakon o žigu
(Narodne novine, br. 14/19)

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o nasljeđivanju
(Narodne novine, br. 14/19)

Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika
(Narodne novine, br. 17/19)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
(Narodne novine, br. 14/19)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


Radnik može tužbenim zahtjevom tražiti sudsku zaštitu samo u vidu utvrđenja (ne)dopuštenosti otkaza koji je dan nekom odlukom, a ne na poništavanje odluke poslodavca. (Vidi odluku)
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1106/18, od 28. VIII. 2018.

Čl. 14. i 17. Šeste direktive valja tumačiti na način da društvu koje namjerava preuzeti sve dionice drugog društva radi obavljanja gospodarske djelatnosti koja se sastoji od pružanja potonjem upravljačkih usluga koje se oporezuju PDV-om, daje pravo na odbitak cjelokupnog plaćenog pretporeza na troškove povezane s pružanjem usluga savjetovanja nastale u okviru PP-a, čak i ako naposljetku ta gospodarska djelatnost nije obavljena, pod uvjetom da ti troškovi isključivo izviru iz namjeravane gospodarske djelatnosti. (Vidi odluku)
Sud Europske unije u predmetu Ryanair Ltd protiv The Revenue Commissioners, zahtjev br. C-249/17, od 17. X. 2018.

Istražni zatvor, kao zakonska mjera oduzimanja temeljnog ljudskog prava na osobnu slobodu u razdoblju prije donošenja pravomoćne sudske presude o krivnji, nije kazna niti se za okrivljenika smije pretvoriti u kaznu. Produljenje istražnog zatvora na temelju čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP-a/08 odnosno postojanje osobitih okolnosti koje ukazuju na opravdanu bojazan da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti isto ili istovrsno kazneno djelo predstavljaju razloge iz kojih se svrha istražnog zatvora ne može ostvariti nekom blažom mjerom. (Vidi odluku)
Ustavni sud Republike Hrvatske, U-III-2175/2018, od 14. VI. 2018.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

sudska praksa

e-hpr

Porez na dobit u slučaju spajanja, pripajanja ili podjele trgovačkog društva

Katarina Bandalović

U članku se obrađuju složena porezna pitanja koja se redovito javljaju prilikom provođenja statusnih promjena trgovačkih društava. Osim toga, provođenje ovakvih postupaka zahtijeva vrlo visoku razinu poznavanja i propisa o trgovačkim društvima, ali i poreznih propisa. Stoga autorica u ovom članku daje iscrpan prikaz svih pitanja, ali i odgovora na ista te posebnu pažnju poklanja računovodstvenim standardima. Upravo zato bi ovaj članak trebao biti ishodišna točka svakom pravniku koji priprema provedbu statusnih promjena, ali i onima koji statusne promjene razmatraju iz znanstvenog kuta gledišta.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

ib logo

SAVJETOVANJA

ib usavršavanje

Program usavršavanja iz područja javne nabave
STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI, IZRADA PLANA NABAVE U EOJN RH,
REGISTAR UGOVORA, OPĆI AKT O JEDNOSTAVNOJ NABAVI, POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE,
JEDNOSTAVNA NABAVA U PRAKSI, PRIMJERI IZ PRAKSE

26. ožujka 2019. (utorak)
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb


KNJIGE

ib logo

::: NARUČITE:::

SVA IZDANJA HRVATSKE PRAVNE REVIJE IZ 2018. GODINE PO 50% SNIŽENOJ CIJENI!

Izdanje: 2018.
6 brojeva
Cijena: 865,00 kn + 13% PDV
Nova cijena: 432,50 kn + 13% PDV

ib logo

::: NARUČITE:::

RADNI ODNOSI –
AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

ožujak 2018.
Cijena: 200,00 kn
Nova cijena: 100,00 kn

 

ib logo

::: NARUČITE:::

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata
i de lege ferenda

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 110,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

UGOVOR O OSIGURANJU –
KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 150,00 kn

 

Pretplatite se
 
podnozje
 
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube