ib logo  
 
Newsletter / Godina VII. / Siječanj 2019. / Broj 1
 
 
 
 
 
propisi

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
(Narodne novine, br. 9/19)

Pravilnik o vozačkim dozvolama
(Narodne novine, br. 2/19)

Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
(Narodne novine, br. 1/19)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku
(Narodne novine, br. 1/19)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima
(Narodne novine, br. 1/19)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


Kada se osigurani slučaj dogodio u vrijeme trajanja počeknog roka, a osiguratelju nije najmanje tri dana prije isteka osiguranja bila uručena izjava ugovaratelja osiguranja da ne pristaje na produljenje ugovora o osiguranju, prava i obveze iz ugovora o osiguranju se produljuju pa vozilo u počeknom roku ima status osiguranog vozila.  (Vidi odluku)
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1384/2015-2, od 3. I. 2018.

Kada tražbina naknade plaće nije utvrđena pravomoćnom presudom, radnik može u roku od tri godine od pravomoćnosti presude kojom je utvrđena nezakonitom odluka o otkazu ugovora o radu zahtijevati isplatu plaće.
Radnik ima pravo u posebnom postupku zahtijevati isplatu zateznih kamata na isplaćene iznose naknade plaće za razdoblje u kojem nije radio zbog nedopuštenog otkaza ugovora o radu. (Vidi odluku)
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 1569/2013-2, od 10. VII. 2018.

Postoji pravni kontinuitet između kaznenog djela bludne radnje iz čl. 193. st. 2. u svezi sa st. 1. KZ/97 i kaznenog djela bludne radnje iz čl. 155. st. 1. KZ/11 (a ne kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina iz čl. 158. st. 2. KZ/11) kada je u vrijeme počinjenja kaznenog djela bludne radnje oštećenica imala 14 godina i četiri mjeseca, što znači da nije bila dijete, nego maloljetna osoba zbog čega se optuženi ne može staviti u nepovoljniji položaj na način da ga se tereti za kazneno djelo spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina iz čl. 158. st. 2. KZ/11. (Vidi odluku)
Županijski sud u Šibeniku, Kžzd-2/17, od 9. XI. 2017.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

sudska praksa

e-hpr

Ugovor o doživotnom uzdržavanju - zakonska regulativa, sudska praksa, usporedba s ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju

Nives Šimunović

Autorica u članku razmatra genezu i sadašnje pravno uređenje ugovora o doživotnom uzdržavanju. U uvodnom dijelu članka autorica daje sažet prikaz razvoja tog ugovora u hrvatskom zakonodavstvu. U nastavku članka se posebna pažnja daje sudskoj praksi, starijoj i recentnoj, u cilju rasvjetljavanja pojedinih složenih pitanja koja se javljaju u praksi.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

ib logo

KNJIGE

ib logo

::: NARUČITE:::

SVA IZDANJA HRVATSKE PRAVNE REVIJE IZ 2018. GODINE PO 50% SNIŽENOJ CIJENI!

Izdanje: 2018.
6 brojeva
Cijena: 865,00 kn + 13% PDV
Nova cijena: 432,50 kn + 13% PDV

ib logo

::: NARUČITE:::

RADNI ODNOSI –
AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

ožujak 2018.
Cijena: 200,00 kn
Nova cijena: 100,00 kn

 

ib logo

::: NARUČITE:::

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata
i de lege ferenda

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 110,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

UGOVOR O OSIGURANJU –
KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 150,00 kn

 

Pretplatite se
 
podnozje
 
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube