ib logo  
 
Newsletter / Godina VI. / Prosinac 2018. / Broj 12
 
 
Sretan Božić i novu 2019. godinu
želi Vam Uredništvo Pravnog portala!
 
 
 
propisi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
(Nar. novine, 112/18)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora
(Nar. novine, 112/18)

Zakon o Središnjem registru državne imovine
(Nar. novine, 112/18)

Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
(Nar. novine, 11/18)

Pravilnik o upravljanju rizicima, adekvatnosti kapitala i likvidnosti investicijskih društava
(Nar. novine, 110/18)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


Vlasti mogu reagirati na kažnjivo ponašanje utaje poreza kako u kaznenom tako i upravnom postupku,
čl. 4. Protokola br. 7 ne isključuje provođenje takva dva postupka, pod uvjetom da su ta dva postupka dovoljno usko povezana u naravi i vremenu tako da tvore koherentnu cjelinu. (Vidi odluku)
Europski sud za ljudska prava u predmetu Johannesson i drugi protiv Islanda, pritužba br. 22007/11,
od 18. V. 2017.

Kada autor opunomoći specijaliziranu udrugu za ostvarivanje autorskih prava da pravnim osobama koje obavljaju mehaničku reprodukciju dijela dozvole reprodukciju autorskih dijela pa sukladno toj punomoći udruga za ostvarivanje autorskih prava sklopi s pravnom osobom koja obavlja mehaničku reprodukciju ugovor kojim toj pravnoj osobi daje odobrenje za snimanje, reprodukciju i stavljanje u promet autorovih autorskih djela, radi se o prijenosu prava iskorištavanja djela.

Zbog navedenog, pravna osoba koja obavlja mehaničku reprodukciju nije povrijedila prava autora time što je snimala, reproducirala i stavljala u promet njegova autorska djela nastala za vrijeme trajanja punomoći dane udruzi za kolektivno ostvarivanje prava. (Vidi odluku)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Pž-6261/11, od 16. I. 2013.

U sporovima za naknadu štete zbog ozljede na radu primjenjuju se samo odredbe o mjesnoj nadležnosti gdje je šteta počinjena ili gdje je štetna posljedica nastala. (Vidi odluku)
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-457/18, od 24. IV. 2018.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

sudska praksa

e-hpr

Institut izvanbračne zajednice – analiza hrvatskih i njemačkih rješenja

Tena Naumovski, Ivan Šimović

Autori u članku razmatraju institut izvanbračne zajednice – njegovu genezu, sadašnje uređenje i ispreplitanje tog pravnog instituta s institutima uređenima drugima zakonima (mirovinsko osiguranje, nasljeđivanje, medicinski pomognuta oplodnja i dr.). Osim vrlo opsežne spomenute analize, posebna je pažnja poklonjena uređenju izvanbračne zajednice u Saveznoj Republici Njemačkoj. Autori usporedbom hrvatskog i njemačkog pristupa u konačnici dolaze do vrlo zanimljivih zaključaka glede sklonosti svakog od navedenih pravnih sustava da prihvati izjednačenje izvanbračne i bračne zajednice.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

ib logo

SAVJETOVANJA

ib usavršavanje

Program usavršavanja iz područja javne nabave
NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a S PRIKAZOM PO INSTITUTIMA U SASTAVU JAVNE NABAVE
I EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA S PRIMJERIMA IZ PRAKSE I PRAKSA DKOM-a

31. siječnja 2019. (četvrtak)
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb


KNJIGE

ib logo

::: NARUČITE:::

EKONOMSKA POLITIKA
HRVATSKE U 2019.

studeni 2018.
Cijena: 750,00 kn
Nova cijena: 250,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

RADNI ODNOSI –
AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

ožujak 2018.
Cijena: 200,00 kn
Nova cijena: 100,00 kn

 

ib logo

::: NARUČITE:::

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata
i de lege ferenda

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 110,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

UGOVOR O OSIGURANJU –
KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

prosinac 2017.

Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 150,00 kn

 

Pretplatite se
 
podnozje
 
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube