ib logo  
 
Newsletter / Godina VI. / Studeni 2018. / Broj 11
 
 
 
 
 
propisi

Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece
(Narodne novine, br. 99/18)

Zakon o lovstvu
(Narodne novine, 99/18)

Zakon o probaciji
(Narodne novine, br. 99/18)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
(Narodne novine, br. 100/18)

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima
(Narodne novine, br. 102/18)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


Zatezne kamate nisu dio naknade štete plaćene zbog ozljede tijela, narušenja zdravlja ili smrti pa se na isplaćen iznos s naslova zateznih kamata ne primjenjuju odredbe članka 216. Zakona o obveznim odnosima. (Vidi odluku)
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2514/13-2, od 19. XII. 2017.

Kada član društva originarno stekne dionice s pravom glasa koje prelaze prag od 25 % dionica s pravom glasa, nije obvezan objaviti ponudu za preuzimanje. (Vidi odluku)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Pž- 6723/12, od 20. I. 2016.

Prijetnja samoubojstvom može predstavljati oblik psihičkog nasilja. (Vidi odluku)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Jž-3403/17, od 7. III. 2018.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

sudska praksa

e-hpr

Kolektivna pravna zaštita u aktualnom hrvatskom zakonodavstvu
i sudskoj praksi

doc. dr. sc. Paula Poretti

Autorica u članku razmatra razvoj instituta kolektivne pravne zaštite u svjetlu najnovijih dostignuća antidiskrimiancijskog prava. Autorica prije svega obrazlaže institut kolektivne pravne zaštite prema važećem hrvatskom pravu, a onda posebnu pažnju poklanja sudskoj praksi i kolektivnoj pravnoj zaštiti u skladu s posebnim propisima.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

ib logo

KNJIGE

ib logo

::: NARUČITE:::

EKONOMSKA POLITIKA
HRVATSKE U 2019.

studeni 2018.
Cijena: 750,00 kn
Nova cijena: 250,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

RADNI ODNOSI –
AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

ožujak 2018.
Cijena: 200,00 kn
Nova cijena: 100,00 kn

 

ib logo

::: NARUČITE:::

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata
i de lege ferenda

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 110,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

UGOVOR O OSIGURANJU –
KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

prosinac 2017.

Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 150,00 kn

 

Pretplatite se
 
podnozje
 
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube