ib logo  
 
Newsletter / Godina VI. / listopad 2018. / Broj 10
 
 
26. savjetovanje
#EkonomskaPolitikaHrvatske u 2019.
7., 8. i 9. studenoga 2018. / Grand Hotel Adriatic / Opatija
 
 
 
ib logo

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu
(Nar. novine, br. 94/18)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz
(Nar. novine, 94/18)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
(Nar. novine, 91/18)

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
(Nar. novine, 94/18)

Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana
(Nar. novine, 94/18)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


U kaznenom postupku u uporabi je hrvatski jezik i latinično pismo pa ako optuženik ili svjedok u postupku u iskazu upotrijebi izraz određenog narječja, lokalni izraz ili neki izraz čije značenje nije jasno ili razumljivo svim građanima (portun, karijola, lišera i sl.), onda je u odluci potrebno navesti objašnjenje takvog izričaja uz korištenje hrvatskog standardnog jezika. (Vidi odluku)
Županijski sud u Zagrebu, Kž-4/18-3, od 6. II. 2018.

Propust najave snimanja sportskog događaja nema za posljedicu nezakonitost sačinjene snimke. (Vidi odluku)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Jž-1861/17, od 18. I. 2018.

Kada je kod radnika uslijed mobinga došlo do pogoršanja zdravstvenog (psihičkog) stanja koje je prethodno već bilo narušeno, poslodavac je odgovoran za naknadu štete koja je nastupila zbog tog pogoršanja koje je posljedica mobinga. (Vidi odluku)
Županijski sud u Zagrebu, Gžr-839/14, od 3. VI. 2018.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

ib logo

ib logo

Kaznena djela neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja te neovlaštenog slikovnog snimanja u zakonodavstvu i praksi
Republike Hrvatske

Damir Juras, Mijo Galiot, Boris Novak

Autori u članku iznose temeljitu analizu kaznenih djela “neovlašteno zvučno snimanje i prisluškivanje” te “neovlašteno slikovno snimanje” u zakonodavstvu Republike Hrvatske. Naime, razvojem tehnologije došlo je do značajnog porasta opasnosti zadiranja u privatnu sferu pojedinaca koju zakonodavac prepoznaje kao posebno pravno dobro koje nastoji zaštititi propisivanjem spomenutih kaznenih djela. U članku se iznose statistički pokazatelji koji upućuju na zaključak da se još uvijek procesuira relativno mali broj počinitelja ovih djela što, naravno, istinito ne odražava stvarno stanje jer mnoga kaznena djela nikad ne budu ni prijavljena. Budući da ne postoji mnogo literature koja se bavi ovim problemom, ovaj članak predstavlja kvalitetnu raščlambu zakonskih odredbi i oskudne prakse hrvatskih sudova vezane uz ova kaznena djela.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

ib logo

SAVJETOVANJA

ib usavršavanje

26. savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista
Ekonomska politika Hrvatske u 2019.

7., 8. i 9. studenoga 2018.
Grand Hotel Adriatic / Opatija


KNJIGE

ib logo

::: NARUČITE:::

RADNI ODNOSI –
AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

ožujak 2018.
Cijena: 200,00 kn
Nova cijena: 100,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata
i de lege ferenda

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 110,00 kn

 

ib logo

::: NARUČITE:::

UGOVOR O OSIGURANJU –
KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

prosinac 2017.

Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 150,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

EKONOMSKA POLITIKA
HRVATSKE U 2018.

studeni 2017.

Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 150,00 kn

 
  podnozje  
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube