ib logo  
 
Newsletter / Godina VI. / Lipanj 2018. / Broj 6
 
 
Pročitajte kritički osvrt na neusklađenost
pojedinih odredaba važećeg Obiteljskog zakona
HPR / br. 3 / Hrabar & Gašparić
 
 
 
ib logo

Zakon o upravljanju državnom imovinom
(Nar. novine, 52/18)

Odluka o pokretanju projekta e-Poslovanje
(Nar. novine, 53/18)

Opći uvjeti opskrbe plinom
(Nar. novine, 50/18)

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka
(Nar. novine, 52/18)

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.
(Nar. novine, 53/18)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


Osim u slučaju kada je propisana isključiva mjesna nadležnost, sud ne smije po službenoj dužnosti bez prigovora protivne strane ispitivati poštenost odnosno nepoštenost odredaba sporazuma o mjesnoj nadležnosti. (Vidi odluku)
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gr1 476/2016-2, od 28. XII. 2017.

U maksimalno trajanje istražnog zatvora uračunava se samo ono vrijeme za koje je osoba bila lišena slobode po toj osnovi, odnosno po osnovi istražnog zatvora, ali ne i vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora iz pravomoćne presude koje je prethodilo odluci o obustavi izvršenja te kazne i određivanju istražnog zatvora. (Vidi odluku)
Vrhovni sud Republike Hrvatske, II Kž-355/2017-4, od 6. X. 2017.

Pojam "drugi uvjeti rada" u smislu odredbe čl. 26. st. 5. Zakona o radu podrazumijeva i materijalna prava (prigodna nagrada za Uskrs i Božić, regres za godišnji odmor i dr.) radnika koja na temelju kolektivnog ugovora ostvaruje radnik zaposlen kod korisnika usluge rada. Drugim riječima, radnik ustupljen korisniku usluge rada ima najmanje jednake uvjete rada kao i radnik kojeg je izravno zaposlilo korisnik na istim poslovima. (Vidi odluku)
Županijski sud u Bjelovaru, Gž R-287/16-2, od 12. II. 2018.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

ib logo

ib logo

Obiteljski zakon u svjetlu načela vladavine prava

prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, Asea Gašparić

Autorice u članku iznose pomnu analizu važećeg Obiteljskog zakona ukazujući pritom na neusklađenosti pojedinih članaka te upozoravajući na eventualne probleme primjene Zakona u praksi. Riječ je o kritičkom promišljanju o hrvatskom obiteljskom pravu koje je vrijedna ishodišna točka daljnjeg razvoja te pravne grane. Osim toga, članak sadrži tablicu koja donosi koncizan pregled spornih odredaba Obiteljskog zakona.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

ib logo

KNJIGE

ib logo

::: NARUČITE:::

RADNI ODNOSI –
AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

ožujak 2018.
Cijena: 450,00 kn
Nova cijena: 250,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata
i de lege ferenda

prosinac 2017.
Cijena: 370,00 kn
Nova cijena: 250,00 kn

 

ib logo

::: NARUČITE:::

UGOVOR O OSIGURANJU –
KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

SVA IZDANJA HRVATSKE PRAVNE
REVIJE IZ 2017.

Izdanje: 2017.
11 brojeva
Cijena: 1.100,00 kn + 13% PDV
Nova cijena: 550,00 kn + 13% PDV

 
  podnozje  
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube