ib logo  
 
Newsletter / Godina VI. / Svibanj 2018. / Broj 5
 
 
Novele Zakona o vodama i
Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
19. lipnja 2018. / Sheraton Zagreb Hotel
 
 
 
ib logo

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama
(Nar. novine, 46/18)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima
(Nar. novine, 46/18)

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
(Nar. novine, 41/18)

Zakon o izmjenama Zakona o žigu
(Nar. novine, 46/18)

Zakon o izmjenama Zakona o industrijskom dizajnu
(Nar. novine, 46/18)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


Regresni zahtjev osiguratelja prema svom osiguraniku iz ugovora o osiguranju, za isplatu naknade štete oštećeniku, zastarijeva u roku od tri godine, a zastara počinje teći prvog dana iza dana kad je osiguratelj isplatio naknadu štete oštećeniku. (Vidi odluku)
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1535/2013-2, od 6. IX. 2017.

U maksimalno trajanje istražnog zatvora uračunava se samo ono vrijeme za koje je osoba bila lišena slobode po toj osnovi, odnosno po osnovi istražnog zatvora ali ne i vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora iz pravomoćne presude koje je prethodilo odluci o obustavi izvršenja te kazne i određivanju istražnog zatvora. (Vidi odluku)
Vrhovni sud Republike Hrvatske, II Kž-355/2017-4, od 6. X. 2017

Kada je novac koji je stečen radom za vrijeme bračne zajednice potrošen u uređenje nekretnine, bračni drug ne može tražiti utvrđenje da je taj (potrošeni) novac bračna stečevina, već treba tražiti isplatu svog dijela bračne stečevine. (Vidi odluku)
Županijski sud u Zagrebu, Gž Ob-718/17, od 11. VII. 2017.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

ib logo

ib logo

Novi Zakon o međunarodnom privatnom pravu

prof. dr. sc. Mirela Župan

Autorica u članku iznosi najvažnije izmjene hrvatskog međunarodnog privatnog prava koje su nastale kao posljedica modernizacije zakonskih rješenja koja su stara nekoliko desetljeća. Usporednim izlaganjem starog i novog zakonskog teksta ukazuje se na najvažnije promjene i njihovu primjenu u praksi. Stoga ovaj članak predstavlja izvanredno ishodište za proučavanje novog Zakona o međunarodnom privatnom pravu koji stupa na snagu 29. siječnja 2019. godine.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

ib logo

SAVJETOVANJA

ib usavršavanje

Novele Zakona o vodama i
Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

19. lipnja 2018. (utorak)
Sheraton Zagreb Hotel
Kneza Borne 2 • Zagreb


KNJIGE

ib logo

::: NARUČITE:::

RADNI ODNOSI –
AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

ožujak 2018.
Cijena: 450,00 kn
Nova cijena: 250,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata
i de lege ferenda

prosinac 2017.
Cijena: 370,00 kn
Nova cijena: 250,00 kn

 

ib logo

::: NARUČITE:::

UGOVOR O OSIGURANJU –
KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

SVA IZDANJA HRVATSKE PRAVNE
REVIJE IZ 2017.

Izdanje: 2017.
11 brojeva
Cijena: 1.100,00 kn + 13% PDV
Nova cijena: 550,00 kn + 13% PDV

 
  podnozje  
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube